Promet na terminskem deviznem trgu po sklenitvi posla
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z Select at least one value, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu!

Datum Select at least one value

Št. vrednosti 87 od tega izbranih

Išči

Frekvenca Select at least one value

Št. vrednosti 2 od tega izbranih

Išči

Postavke Select at least one value

Št. vrednosti 9 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 100.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 5.000 vrstic in 200 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 100.000
Kontakt in informacije

Informacije

Enota
Mio EUR
Kontaktna oseba
Matej Brelih
tel.:01 4719316
e-mail: [email protected]
Opombe

Opombe

Tabeli 2.11.3: Promet na terminskem deviznem trgu po sklenitvi posla
(podrobna metodologija je prikazana na strani Finančni podatki: Metodologije statističnih časovnih vrst)
Letni tečaji so izračunani kot aritmetično povprečje mesečnih tečajev. Mesečni tečaji so izračunani kot povprečja
iz dnevnih tečajev za delovne dni, tehtana s prometom. Menjalnice sporočajo promet in tečaje tudi za sobote,
kar ni izkazano v dnevnih podatkih, vključeno pa je v mesečnih podatkih.
Skupni promet na promptnem deviznem trgu vključuje transakcije med bankami in podjetji in med samimi
bankami. Poleg tega vključuje do 30.09.1999 še transakcije med samimi podjetji, od 01.10.1999 pa tudi
transakcije bank z nerezidenti in bank z gospodinjstvi. Promptni trg je namenjen sklepanju poslov, ki se poravnajo najkasneje v dveh delovnih dneh od sklenitve