1. Finančni računi - biltenske tabele, nekonsolidirani letni podatki

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 02.07.2024

  1. Datum: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2023 (23)
  2. SEKTOR: S.1: Gospodarstvo Slovenije, S.11: Nefinančne družbe, S.121+S.122+S.123: Denarne finančne institucije, S.124+S.125+S.126+S.127: Drugi finančni posredniki + Izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti, ..., S.2: Tujina (8)
  3. TIP_POD: ST, TR, VS, (3)
  4. VRSTA: FSR, NETO, OBV, (3)
  5. FIN_INSTRUM: 1: Denarno zlato in PPČ, 2: Gotovina in vloge, 3: Dolžniški vrednostni papirji, 4: Posojila, ..., L: Obveznosti (15)
  6. Postavke: Mio EUR, (1)


 2. Finančni računi - zbirne tabele, letni podatki

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 02.07.2024

  1. Datum: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2023 (23)
  2. NEK_KONS: K, N, (2)
  3. TIP_POD: ST, TR, VS, (3)
  4. VRSTA: FSR, NETO, OBV, (3)
  5. FIN_INSTRUM: 1: Denarno zlato in PPČ, 2: Gotovina in vloge, 21: Gotovina, 22: Prenosljive vloge, ..., B10: Neto vrednostne spremembe (30)
  6. Postavke: S.1: Gospodarstvo Slovenije, S.11: Nefinančne družbe, S.12: Finančne družbe, S.121: Centralna banka, ..., S.22: Ostali (izven EU) (21)


 3. Finančni računi - podrobne tabele po nasprotnih sektorjih, nekonsolidirani letni podatki

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 02.07.2024

  1. Datum: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2023 (23)
  2. SEKTOR: S.1: Gospodarstvo Slovenije, S.11: Nefinančne družbe, S.12: Finančne družbe, S.121: Centralna banka, ..., S.22: Ostali (izven EU) (21)
  3. TIP_POD: ST, TR, VS, (3)
  4. VRSTA: FSR, NETO, OBV, (3)
  5. FIN_INSTRUM: 1: Denarno zlato in PPČ, 2: Gotovina in vloge, 21: Gotovina, 22: Prenosljive vloge, ..., B10: Neto vrednostne spremembe (30)
  6. Postavke: S.0: Gospodarstvo Slovenije in tujina, S.1: Gospodarstvo Slovenije, S.11: Nefinančne družbe, S.12: Finančne družbe, ..., S.2: Tujina (14)


 4. Finančni računi - biltenske tabele, nekonsolidirani četrtletni podatki

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 02.07.2024

  1. Datum: 2004Q1, 2004Q2, 2004Q3, 2004Q4, ..., 2024Q1 (81)
  2. SEKTOR: S.1: Gospodarstvo Slovenije, S.11: Nefinančne družbe, S.121+S.122+S.123: Denarne finančne institucije, S.124+S.125+S.126+S.127: Drugi finančni posredniki + Izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti, ..., S.2: Tujina (8)
  3. TIP_POD: ST, TR, VS, (3)
  4. VRSTA: FSR, NETO, OBV, (3)
  5. FIN_INSTRUM: 1: Denarno zlato in PPČ, 2: Gotovina in vloge, 3: Dolžniški vrednostni papirji, 4: Posojila, ..., L: Obveznosti (15)
  6. Postavke: Mio EUR, (1)


 5. Finančni računi - zbirne tabele, četrtletni podatki

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 02.07.2024

  1. Datum: 2004Q1, 2004Q2, 2004Q3, 2004Q4, ..., 2024Q1 (81)
  2. NEK_KONS: K, N, (2)
  3. TIP_POD: ST, TR, VS, (3)
  4. VRSTA: FSR, NETO, OBV, (3)
  5. FIN_INSTRUM: 1: Denarno zlato in PPČ, 2: Gotovina in vloge, 21: Gotovina, 22: Prenosljive vloge, ..., B10: Neto vrednostne spremembe (30)
  6. Postavke: S.1: Gospodarstvo Slovenije, S.11: Nefinančne družbe, S.12: Finančne družbe, S.121: Centralna banka, ..., S.22: Ostali (izven EU) (21)


 6. Finančni računi - tabele po nasprotnih sektorjih, nekonsolidirani četrtletni podatki

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 02.07.2024

  1. Datum: 2004Q1, 2004Q2, 2004Q3, 2004Q4, ..., 2024Q1 (81)
  2. SEKTOR: S.1: Gospodarstvo Slovenije, S.11: Nefinančne družbe, S.12: Finančne družbe, S.121: Centralna banka, ..., S.22: Ostali (izven EU) (21)
  3. TIP_POD: ST, TR, VS, (3)
  4. VRSTA: FSR, NETO, OBV, (3)
  5. FIN_INSTRUM: 1: Denarno zlato in PPČ, 2: Gotovina in vloge, 21: Gotovina, 22: Prenosljive vloge, ..., B10: Neto vrednostne spremembe (30)
  6. Postavke: S.0: Gospodarstvo Slovenije in tujina, S.1: Gospodarstvo Slovenije, S.11: Nefinančne družbe, S.12: Finančne družbe, ..., S.2: Tujina (14)