Neposredne naložbe po smeri naložbe, neposredne naložbe v Sloveniji - mio EUR - letno, po državah
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z Select at least one value, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu!

Datum Select at least one value

Št. vrednosti 14 od tega izbranih

Išči

Porazdelitev Select at least one value

Št. vrednosti 1 od tega izbranih

Išči

Koda porazdelitve Select at least one value

Št. vrednosti 58 od tega izbranih

Išči

Postavke Select at least one value

Št. vrednosti 11 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 100.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 5.000 vrstic in 200 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 100.000
Kontakt in informacije

Informacije

Enota
mio EUR
Kontaktna oseba
Alenka Repovž Lah
tel.: (01) 4719388
e-mail: [email protected]
namestnik
Janez Klemenc
tel.: (01) 4719312
e-mail: [email protected]
Opombe

Opombe

Podatki o neposrednih naložbah so prikazani po načelu smeri naložbe, kar pomeni ločen prikaz tujih neposrednih naložb v Sloveniji ter domačih neposrednih naložb v tujini. Metodološka podlaga načela strani naložbe temelji na referenčni opredelitvi neposrednih tujih naložb, ki jo je izdala OECD (BD4). Izračun tujih neposrednih naložb v Sloveniji je seštevek lastniškega kapitala in neto dolga do tujih lastnikov. Predznak podatkov:
- Transakcije: tako transakcije z lastniškim kapitalom ter reinvestiranimi dobički, kot tudi transakcije z dolžniški instrumenti, so v obdobju lahko pozitivne ali negativne.
Pozitivna vrednost transakcij lastniškega kapitala v obdobju nastane, kadar je vsota vplačil lastniškega kapitala ter pozitivnih reinvestiranih dobičkov višja od vsote izplačil lastniškega kapitala (dezinvesticij), negativnih reinvestiranih dobičkov ter negativnega kapitala.
Pozitivna vrednost neto dolga do tujih lastnikov v obdobju nastane, kadar je povečanje obveznosti iz naslova dolžniških instrumentov višje od povečanja imetij, pri negativni vrednosti velja obratno.
- Stanja: stanje neposrednih naložb je lahko pozitivno ali negativno. Negativno stanje lahko pomeni, da je neto dolg do lastnika večji od vložka lastnika v lastniški kapital. Lahko pa je že sama vrednost lastniškega kapitala negativna (pri naložbah, ki se vrednotijo po knjigovodski vrednosti, ker ne kotirajo na borzi).