Neposredne naložbe po smeri naložbe, stanja 1994 - 2008 - mio EUR - letno - skupaj
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z Select at least one value, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu!

Datum Select at least one value

Št. vrednosti 15 od tega izbranih

Išči

Postavke Select at least one value

Št. vrednosti 10 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 100.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 5.000 vrstic in 200 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 100.000
Kontakt in informacije

Informacije

Enota
mio EUR
Kontaktna oseba
Alenka Repovž Lah
tel.: (01) 4719388
e-mail: [email protected]
namestnik
Janez Klemenc
tel.: (01) 4719312
e-mail: [email protected]
Opombe

Opombe

Podatki o neposrednih naložbah so prikazani po načelu smeri naložbe, kar pomeni ločen prikaz tujih neposrednih naložb v Sloveniji ter domačih neposrednih naložbah v tujini. Metodološka podlaga načela strani naložbe temelji na referenčni opredelitvi neposrednih tujih naložb, ki jo je izdal OECD (BD4).
Kriterij za neposredno naložbo, ki zagotavlja mednarodno primerljivost podatkov, je vsaj deset odstotkov udeležbe v kapitalu oziroma v glasovalnih pravicah.
Podatki o neposrednih naložbah so prikazani kot stanja (na določen dan). Neposredne naložbe so seštevek lastniškega kapitala in neto dolga.
Podatki o stanjih naložb so vrednoteni po knjigovodski vrednosti v skladu s kapitalsko metodo. Izjema so naložbe v delniške družbe, ki kotirajo na borzi, za katera so tudi stanja vključena po tržni vrednosti. Podatki o dolžniških instrumentih so vrednoteni po nominalni vrednosti.
Neposredne naložbe vsebujejo lastniški kapital ter dolžniške instrumente med neposredno in posredno povezanimi osebami ter med sestrskimi družbami. V lastniški kapital so vključeni tudi podatki o naložbah v nepremičnine. Dolžniški instrumenti so sestavljeni iz imetij in obveznosti med povezanimi in sestrskimi družbami, med katere sodijo finančna posojila, komercialni krediti, depoziti in ostala imetja in obveznosti.
Predznak podatkov: Stanje neposrednih naložb je lahko pozitivno ali negativno. Negativno stanje lahko pomeni, da je neto dolg do lastnika večji od vložka lastnika v lastniški kapital. Lahko pa je že sama vrednost lastniškega kapitala negativna (pri naložbah, ki se vrednotijo po knjigovodski vrednosti, ker ne kotirajo na borzi).