1. Zunanji dolg (BPM6) - neto - mio EUR - mesečno

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 16.03.2023

  1. Datum: 1994M12, 1995M01, 1995M02, 1995M03, ..., 2023M01 (338)
  2. Postavke: Neto zunanji dolg - (Obveznosti -Imetja) (1.+2.+3.+4.+5.), 1. Državni sektor (DRZ), 1.1. DRZ - Kratkoročni (KR), 1.1.1 DRZ - KR - Gotovina in vloge, ..., 6.3.2 Dolgoročni (73)


 2. Zunanji dolg (BPM6) - neto - mio EUR - četrtletno

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 16.03.2023

  1. Datum: 1994Q4, 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, ..., 2022Q4 (113)
  2. Postavke: Neto zunanji dolg - (Obveznosti -Imetja) (1.+2.+3.+4.+5.), 1. Državni sektor (DRZ), 1.1. DRZ - Kratkoročni (KR), 1.1.1 DRZ - KR - Gotovina in vloge, ..., 6.3.2 Dolgoročni (73)


 3. Zunanji dolg (BPM6) - neto - mio EUR - letno

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 16.03.2023

  1. Datum: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2022 (29)
  2. Postavke: Neto zunanji dolg - (Obveznosti -Imetja) (1.+2.+3.+4.+5.), 1. Državni sektor (DRZ), 1.1. DRZ - Kratkoročni (KR), 1.1.1 DRZ - KR - Gotovina in vloge, ..., 6.3.2 Dolgoročni (73)


 4. Zunanji dolg (BPM6) - Imetja - mio EUR - mesečno

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 16.03.2023

  1. Datum: 1994M12, 1995M01, 1995M02, 1995M03, ..., 2023M01 (338)
  2. Postavke: Zunanji dolg - Imetja -Skupaj (1.+2.+3.+4.+5.), 1. Državni sektor (DRZ), 1.1. DRZ - Kratkoročni (KR), 1.1.1 DRZ - KR - Gotovina in vloge, ..., 6.1.2 Dolgoročni (73)


 5. Zunanji dolg (BPM6) - Imetja - mio EUR - četrtletno

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 16.03.2023

  1. Datum: 1994Q4, 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, ..., 2022Q4 (113)
  2. Postavke: Zunanji dolg - Imetja -Skupaj (1.+2.+3.+4.+5.), 1. Državni sektor (DRZ), 1.1. DRZ - Kratkoročni (KR), 1.1.1 DRZ - KR - Gotovina in vloge, ..., 6.1.2 Dolgoročni (73)


 6. Zunanji dolg (BPM6) - Imetja - mio EUR - letno

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 16.03.2023

  1. Datum: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2022 (29)
  2. Postavke: Zunanji dolg - Imetja -Skupaj (1.+2.+3.+4.+5.), 1. Državni sektor (DRZ), 1.1. DRZ - Kratkoročni (KR), 1.1.1 DRZ - KR - Gotovina in vloge, ..., 6.1.2 Dolgoročni (73)


 7. Zunanji dolg (BPM6) - Obveznosti - mio EUR - mesečno

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 16.03.2023

  1. Datum: 1994M12, 1995M01, 1995M02, 1995M03, ..., 2023M01 (338)
  2. Postavke: Zunanji dolg - Obveznosti -Skupaj (1.+2.+3.+4.+5.), 1. Državni sektor (DRZ), 1.1. DRZ - Kratkoročni (KR), 1.1.1 DRZ - KR - Gotovina in vloge, ..., 6.2.2 Dolgoročni (70)


 8. Zunanji dolg (BPM6) - Obveznosti - mio EUR - četrtletno

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 16.03.2023

  1. Datum: 1994Q4, 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, ..., 2022Q4 (113)
  2. Postavke: Zunanji dolg - Obveznosti -Skupaj (1.+2.+3.+4.+5.), 1. Državni sektor (DRZ), 1.1. DRZ - Kratkoročni (KR), 1.1.1 DRZ - KR - Gotovina in vloge, ..., 6.2.2 Dolgoročni (70)


 9. Zunanji dolg (BPM6) - Obveznosti - mio EUR - letno

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 16.03.2023

  1. Datum: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2022 (29)
  2. Postavke: Zunanji dolg - Obveznosti -Skupaj (1.+2.+3.+4.+5.), 1. Državni sektor (DRZ), 1.1. DRZ - Kratkoročni (KR), 1.1.1 DRZ - KR - Gotovina in vloge, ..., 6.2.2 Dolgoročni (70)


 10. Javni in javno garantirani dolg, Negarantirani zasebni dolg - mio EUR - mesečno

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 16.03.2023

  1. Datum: 1994M12, 1995M01, 1995M02, 1995M03, ..., 2023M01 (338)
  2. Postavke: Skupaj dolg (1. + 2.), 1. Javni in javno garantirani dolg (JG), 1.1 JG - Kratkoročni - Gotovina in vloge, 1.2 JG - Kratkoročni - Dolžniški vrednostni papirji, ..., 2.12 NG - Neposredne naložbe: med-podjetniška posojila (27)


 11. Javni in javno garantirani dolg, Negarantirani zasebni dolg - mio EUR - četrtletno

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 16.03.2023

  1. Datum: 1994Q4, 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, ..., 2022Q4 (113)
  2. Postavke: Skupaj dolg (1. + 2.), 1. Javni in javno garantirani dolg (JG), 1.1 JG - Kratkoročni - Gotovina in vloge, 1.2 JG - Kratkoročni - Dolžniški vrednostni papirji, ..., 2.12 NG - Neposredne naložbe: med-podjetniška posojila (27)


 12. Javni in javno garantirani dolg, Negarantirani zasebni dolg - mio EUR - letno

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 16.03.2023

  1. Datum: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2022 (29)
  2. Postavke: Skupaj dolg (1. + 2.), 1. Javni in javno garantirani dolg (JG), 1.1 JG - Kratkoročni - Gotovina in vloge, 1.2 JG - Kratkoročni - Dolžniški vrednostni papirji, ..., 2.12 NG - Neposredne naložbe: med-podjetniška posojila (27)