Mednarodne rezerve in devizna likvidnost, Centralna država - mio EUR - mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z Select at least one value, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu!

Datum Select at least one value

Št. vrednosti 102 od tega izbranih

Išči

Postavke Select at least one value

Št. vrednosti 319 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 100.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 5.000 vrstic in 200 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 100.000
Kontakt in informacije

Informacije

Enota
mio EUR
Kontaktna oseba
Alenka Repovž Lah
tel.: (01) 4719388
e-mail: [email protected]

namestnik
Eva Senčar Svetina
tel.: (01) 4719313
e-mail: [email protected]
Opombe

Opombe

Sklopi v tabeli Mednarodne rezerve in devizna likvidnost:
I. Mednarodne rezerve in druga devizna imetja (približna tržna vrednost)
II. Pričakovana kratkoročna neto črpanja deviznih imetij (nominalna vrednost)
III. Potencialna kratkoročna neto črpanja deviznih imetij (nominalna vrednost)
IV. Pojasnjevalne postavke