1. Mednarodne rezerve in devizna likvidnost, Monetarna oblast - mio EUR - mesečno

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 15.07.2024

  1. Datum: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2024M06 (102)
  2. Postavke: I.A Mednarodne rezerve, I.A.(1) Devizne rezerve (v konvertibilni tuji valuti), I.A.1 Monetarno zlato (vključno z depoziti v zlatu in swap v zlatu), I.A.1.i od tega: monetarno zlato v okviru swapa za denarni kolateral, ..., IV.2.b Valute, ki niso vključene v košarico valut SDR (319)


 2. Mednarodne rezerve in devizna likvidnost, Centralna država - mio EUR - mesečno

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 15.07.2024

  1. Datum: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2024M06 (102)
  2. Postavke: I.A Mednarodne rezerve, I.A.(1) Devizne rezerve (v konvertibilni tuji valuti), I.A.1 Monetarno zlato (vključno z depoziti v zlatu in swap v zlatu), I.A.1.i od tega: monetarno zlato v okviru swapa za denarni kolateral, ..., IV.2.b Valute, ki niso vključene v košarico valut SDR (319)