Stanje mednarodnih naložb po državah BPM6 - mio EUR - četrtletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z Select at least one value, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu!

Datum Select at least one value

Št. vrednosti 60 od tega izbranih

Išči

Porazdelitev Select at least one value

Št. vrednosti 1 od tega izbranih

Išči

Koda porazdelitve Select at least one value

Št. vrednosti 55 od tega izbranih

Išči

Postavke Select at least one value

Št. vrednosti 15 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 100.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 5.000 vrstic in 200 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 100.000
Kontakt in informacije

Informacije

Enota
mio EUR
Kontaktna oseba
Alenka Repovž Lah
tel.: (01) 4719388
e-mail: [email protected]

namestnik
Janez Klemenc
tel.: (01) 4719312
e-mail: [email protected]
Opombe

Opombe

Po preteku leta se podatki spreminjajo v skladu z revizijsko politiko.
Podrobnejši opis metodologije se nahaja v Biltenu Banke Slovenije.
Prikazana je neto pozicija stanja mednarodnih naložb, ki se deli na imetja in obveznosti. Znotraj imetij in obveznosti so dodatno prikazani nekateri izbrani instrumenti (neposredne naložbe, vrednostni papirji, ostale naložbe - posojila, ostale naložbe - komercialni krediti in avansi).
Tabela prikazuje členitev stanja mednarodnih naložb po najpomembnejših državah partnericah in geografskih skupinah.