1. Stanje mednarodnih naložb po državah BPM6 - mio EUR - četrtletno

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 15.07.2024

  1. Datum: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2024Q1 (61)
  2. Porazdelitev: Države, (1)
  3. Koda porazdelitve: Skupaj svet (W1), Evropa (E1), Afrika (F1), Amerika (A1), ..., Kosovo (XK) (55)
  4. Postavke: 1 Imetja, 1.1 Imetja - Neposredne naložbe, 1.2.1 Imetja - Lastniški vrednostni papirji in delnice investicijskih skladov, 1.2.2.1 Imetja - Dolžniški vrednostni papirji - Kratkoročni, ..., 0.0 Neto (Imetja - Obveznosti) (15)


 2. Stanje mednarodnih naložb po državah BPM6 - mio EUR - letno

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 15.07.2024

  1. Datum: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2023 (15)
  2. Porazdelitev: Države, (1)
  3. Koda porazdelitve: Skupaj svet (W1), Evropa (E1), Afrika (F1), Amerika (A1), ..., Kosovo (XK) (55)
  4. Postavke: 1 Imetja, 1.1 Imetja - Neposredne naložbe, 1.2.1 Imetja - Lastniški vrednostni papirji in delnice investicijskih skladov, 1.2.2.1 Imetja - Dolžniški vrednostni papirji - Kratkoročni, ..., 0.0 Neto (Imetja - Obveznosti) (15)