1. Stanje mednarodnih naložb (BPM6) - mio EUR - četrtletno

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 15.11.2021

  1. Datum: 1994Q4, 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, ..., 2021Q2 (107)
  2. Postavke: N. NETO STANJE MEDNARODNIH NALOŽB (Imetja - Obveznosti), I. IMETJA, I.1. Imetja - Neposredne naložbe (NN), I.1.1. Imetja - NN - Lastniški kapital, ..., II.4.7 Obveznosti - ON - Posebne pravice črpanja (SDR) (69)


 2. Stanje mednarodnih naložb (BPM6) - mio EUR - letno

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 15.11.2021

  1. Datum: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2020 (27)
  2. Postavke: N. NETO STANJE MEDNARODNIH NALOŽB (Imetja - Obveznosti), I. IMETJA, I.1. Imetja - Neposredne naložbe (NN), I.1.1. Imetja - NN - Lastniški kapital, ..., II.4.7 Obveznosti - ON - Posebne pravice črpanja (SDR) (69)