Potovanja (BPM6) - mio EUR - letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z Select at least one value, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu!

Datum Select at least one value

Št. vrednosti 15 od tega izbranih

Išči

Postavke Select at least one value

Št. vrednosti 13 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 100.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 5.000 vrstic in 200 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 100.000
Kontakt in informacije

Informacije

Enota
mio EUR
Kontaktna oseba
Janez Klemenc
tel.: (01) 4719312
e-mail: [email protected]

namestnik
Eva Senčar Svetina
tel.: (01) 4719313
e-mail: [email protected]
Opombe

Opombe

POSLOVNA POTOVANJA: Prihodki/odhodki povezani s poslovnimi potovanji (nastanitev, prehrana, dnevnice (potrošene v tujini)).
ZASEBNA POTOVANJA: Prihodki/odhodki povezani z zasebnimi potovanji (nastanitev, prehrana, prevoz znotraj države, ostalo).
ZDRAVLJENJE: Prihodki/odhodki zdravstvenih storitev turistom, zdravilišča, stroški zdravniške oskrbe.
IZOBRAŽEVANJE: Stroški šolanja, vključno štipendije in šolnine, stroški specializacije.
Zdravljenje in izobraževanje metodološko spada med zasebna potovanja.
Do leta 2005 viri podatkov niso omogočali razbitja izvoza potovanj na poslovna in zasebna potovanja, zato je celota vključena pod zasebna potovanja.
V letu 2005 je prisoten prelom v seriji zaradi menjave virov podatkov.
Vir podatkov:
Do vključno leta 2004: Plačilni promet s tujino, ocene gotovinskih transakcij temelječe na anketah Statističnega urada RS.
Od leta 2005 dalje: Ankete in raziskave Statističnega urada RS, podatki mobilne telefonije.
Podrobnejša metodologija izračuna potovanj je objavljena v Biltenu Banke Slovenije med metodološkimi opombami (točka 3. Ekonomski odnosi s tujino).