1. Plačilna bilanca (BPM6) - mio EUR - mesečno

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 13.01.2022

  1. Datum: 1994M01, 1994M02, 1994M03, 1994M04, ..., 2021M11 (335)
  2. Postavke: I. Tekoči račun, I.a Tekoči račun - prejemki, I.b Tekoči račun - izdatki, I.1. Blago, ..., IV. Neto napake in izpustitve (102)


 2. Plačilna bilanca (BPM6) - mio EUR - četrtletno

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 13.01.2022

  1. Datum: 1994Q1, 1994Q2, 1994Q3, 1994Q4, ..., 2021Q3 (111)
  2. Postavke: I. Tekoči račun, I.a Tekoči račun - prejemki, I.b Tekoči račun - izdatki, I.1. Blago, ..., IV. Neto napake in izpustitve (102)


 3. Plačilna bilanca (BPM6) - mio EUR - letno

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 13.01.2022

  1. Datum: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2020 (27)
  2. Postavke: I. Tekoči račun, I.a Tekoči račun - prejemki, I.b Tekoči račun - izdatki, I.1. Blago, ..., IV. Neto napake in izpustitve (102)