1. Obstoječa posojila brez okvirnih posojil, revolving posojil in posojil po kreditnih karticah - Znesek

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 04.07.2024

  1. Datum: 2013M01, 2013M02, 2013M03, 2013M04, ..., 2024M05 (137)
  2. Postavke: 1.1. stanovanjska posojila gospodinjstvom, 1.2. potrošniška posojila gospodinjstvom, 1.3. druga posojila gospodinjstvom, 1.4. skupaj posojila nefinančnim družbam, ..., 1.9. posojila srednjim nefinančnim družbam (9)


 2. Obstoječa posojila brez okvirnih posojil, revolving posojil in posojil po kreditnih karticah - Obrestna mera

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 04.07.2024

  1. Datum: 2013M01, 2013M02, 2013M03, 2013M04, ..., 2024M05 (138)
  2. Postavke: 1.1. stanovanjska posojila gospodinjstvom, 1.2. potrošniška posojila gospodinjstvom, 1.3. druga posojila gospodinjstvom, 1.4. skupaj posojila nefinančnim družbam, ..., 1.9. posojila srednjim nefinančnim družbam (9)


 3. Nova posojila - Znesek

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 04.07.2024

  1. Datum: 2013M01, 2013M02, 2013M03, 2013M04, ..., 2024M05 (137)
  2. Postavke: 2.1. stanovanjska posojila gospodinjstvom, 2.2. potrošniška posojila gospodinjstvom, 2.3. druga posojila gospodinjstvom, 2.4. skupaj posojila nefinančnim družbam, ..., 2.9. posojila srednjim nefinančnim družbam (9)


 4. Nova posojila - Obrestna mera

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 04.07.2024

  1. Datum: 2013M01, 2013M02, 2013M03, 2013M04, ..., 2024M05 (137)
  2. Postavke: 2.1. stanovanjska posojila gospodinjstvom, 2.2. potrošniška posojila gospodinjstvom, 2.3. druga posojila gospodinjstvom, 2.4. skupaj posojila nefinančnim družbam, ..., 2.9. posojila srednjim nefinančnim družbam (9)


 5. Okvirna posojila, revolving posojila in posojila po kreditnih karticah - Znesek

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 04.07.2024

  1. Datum: 2013M01, 2013M02, 2013M03, 2013M04, ..., 2024M05 (137)
  2. Postavke: 3.1. okvirna posojila, revolving posojila in posojila po kreditnih karticah gospodinjstvom, 3.2. skupaj okvirna posojila, revolving posojila in posojila po kreditnih karticah nefinančnim družbam, 3.3. okvirna posojila, revolving posojila in posojila po kreditnih karticah velikim nefinančnim družbam, 3.4. okvirna posojila, revolving posojila in posojila po kreditnih karticah mikro, majhnim in srednjim nefinačnim družbam, ..., 3.7. okvirna posojila, revolving posojila in posojila po kreditnih karticah srednjim nefinančnim družbam (7)


 6. Okvirna posojila, revolving posojila in posojila po kreditnih karticah - Obrestna mera

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 04.07.2024

  1. Datum: 2013M01, 2013M02, 2013M03, 2013M04, ..., 2024M05 (137)
  2. Postavke: 3.1. okvirna posojila, revolving posojila in posojila po kreditnih karticah gospodinjstvom, 3.2. skupaj okvirna posojila, revolving posojila in posojila po kreditnih karticah nefinančnim družbam, 3.3. okvirna posojila, revolving posojila in posojila po kreditnih karticah velikim nefinančnim družbam, 3.4. okvirna posojila, revolving posojila in posojila po kreditnih karticah mikro, majhnim in srednjim nefinačnim družbam, ..., 3.7. okvirna posojila, revolving posojila in posojila po kreditnih karticah srednjim nefinančnim družbam (7)