Obrestne mere na denarnem trgu in revalorizacijske stopnje
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z Select at least one value, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu!

Datum Select at least one value

Št. vrednosti 269 od tega izbranih

Išči

Frekvenca Select at least one value

Št. vrednosti 2 od tega izbranih

Išči

Postavke Select at least one value

Št. vrednosti 11 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 100.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 5.000 vrstic in 200 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 100.000
Kontakt in informacije

Informacije

Enota
% p.a.
Kontaktna oseba
Franc Otoničar
tel: (01) 4719407
e-mail: [email protected]

namestnica
Vesna Nuždić
tel: (01) 4719310
e-mail: [email protected]
Opombe

Opombe

Medbančni trg
SIONIA/SITIBOR
Do 31. decembra 2006: številke pomenijo letne nominalne obrestne mere za nezavarovane depozite v slovenskih tolarjih na slovenskem medbančnem trgu.
Obrestna mera za depozite čez noč (SIONIA) je ponderirana povprečna obrestna mera za depozite čez noč. SITIBOR je obrestna mera, po kateri ena prvorazredna banka drugi prvorazredni banki ponuja medbančne vezane depozite v slovenskih tolarjih.
SIONIA in SITIBOR veljata od 14. julija 2003 do 31. decembra 2006. Prekinitev vrste januarja 2007.
EONIA/EURIBOR
Eonia? (povprečje indeksa transakcij čez noč v evrih) je veljavna referenčna obrestna mera transakcij čez noč v evrih. Izračuna se kot ponderirano povprečje vseh obrestnih mer za nezavarovane transakcije posojil čez noč, ki jih v evroobmočju na medbančnem trgu izvedejo sodelujoče banke.
Evropska medbančna obrestna mera ? ?Euribor?? ? je referenčna obrestna mera za evro na denarnem trgu. Sponzorirata jo Združenje evropskih bank, ki zastopa interese 4500 bank v 24 državah članicah Evropske unije in v Islandiji, na Norveškem in v Švici, ter Združenje finančnih trgov. Euribor? je obrestna mera, po katerih ena evropska prvorazredna banka drugi ponuja medbančne vezane depozite v evrih znotraj EMU.
Indeksacijske klavzule
TOM
Tolarska indeksacijska klavzula (TOM) je letna obrestna mera, ki jo izračuna Statistični urad Republike Slovenije, in se uporablja za ohranjanje vrednosti finančnih obveznosti in terjatev v domači valuti.
TOM (mesečna):
do junija 1995 se je kot indeksacijska klavzula uporabljal ?R?, ki je bil enak stopnji inflacije preteklega meseca