[Arhiv] Povprečne OM bank izračunane iz obrestnih prihodkov in odhodkov (tolarska revalorizacijska klavzula) - stare serije do 31.12.2006
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z Select at least one value, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu!

Datum Select at least one value

Št. vrednosti 36 od tega izbranih

Išči

Frekvenca Select at least one value

Št. vrednosti 2 od tega izbranih

Išči

Postavke Select at least one value

Št. vrednosti 10 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 100.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 5.000 vrstic in 200 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 100.000
Kontakt in informacije

Informacije

Enota
Različne enote
Kontaktna oseba
Irena Klemenčič
tel.: 01 4719385
e-mail: [email protected]
Opombe

Opombe

Tabela 2.5.1.: Povprečne obrestne mere bank izračunane iz obrestnih prihodkov
in odhodkov
(podrobna metodologija je prikazana na strani Finančni podatki: Metodologije statističnih časovnih vrst)
Povprečna obrestna mera se izračuna iz razmerja med zneskom obresti in povprečnim stanjem naložb/
prejetih sredstev. Z obrestmi se razumejo obračunani in razmejeni obrestni prihodki/dohodki. Povprečno
stanje naložb/prejetih sredstev je izračunano iz seštevka dnevnih stanj, deljenim s številom vseh koledarskih
dni.
Zaradi sprememb kontnega okvirja za banke in hranilnice se od maja 2002 več ne izkazujejo ločeno
revalorizacijskih in obrestnih prihodkov, zato ni več mogoče izračunati realnih efektivnih obrestnih mer.