[Arhiv] Povprečne obrestne mere bank za nova posojila - stare serije do 31.12.2006
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z Select at least one value, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu!

Datum Select at least one value

Št. vrednosti 48 od tega izbranih

Išči

Frekvenca Select at least one value

Št. vrednosti 2 od tega izbranih

Išči

Postavke Select at least one value

Št. vrednosti 11 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 100.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 5.000 vrstic in 200 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 100.000
Kontakt in informacije

Informacije

Enota
v %
Kontaktna oseba
Irena Klemenčič
tel.:01 4719385
e_mail:[email protected]
Opombe

Opombe

Tabela 2.4.: Povprečne obrestne mere bank za nova posojila
(podrobna metodologija je prikazana na strani Finančni podatki: Metodološke opombe časovnih vrst)
Povprečne obrestne mere novih posojil so izračunane na podlagi mesečnih podatkov osmih največjih
bank po kriteriju bilančne vsote. Nova posojila so na novo odobrena posojila v tekočem mesecu oziroma
obstoječa posojila, pri katerih se je spremenila obrestna mera. V primeru potrošniških posojil so obrestne
mere izračunane na podlagi vzorca (omejeno število poročanj, minimalni znesek posameznega posojila).
Avtomatske spremembe obrestne mere na podlagi predhodno pogodbeno dogovorjene variabilne obrestne
mere ne predstavljajo novih posojilnih poslov.
Obrestna mera novega posojila predstavlja dejansko zaračunano skupno obrestno mero v preteklem mesecu
na letni ravni, ki poleg realnega dela lahko vsebuje tudi tolarsko ali evrsko devizno klavzulo, referenčno
obrestno mero in subvencijo. Administrativni in drugi stroški ter zavarovanje posojil niso vključeni v izračun
povprečnih obrestnih mer.
Vse obrestne mere v tabeli so nominalne obrestne mere, razen pri deviznih posojilih, kjer ni upoštevana
rast tečaja.
Obrestne mere so prikazane ločeno glede na vrsto:
NOM = nominalna obrestna mera, ni indeksacije,
D = obrestna mera je vezana na evrsko devizno klavzulo,
TOM = obrestna mera je vezana na TOM.
Podatki na letni ravni so navadna aritmetična sredina mesečnih podatkov.
...* - zaupen podatek