Obrestne mere monetarnih finančnih institucij - nova posojila gospodinjstvom v domači valuti
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z Select at least one value, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu!

Datum Select at least one value

Št. vrednosti 257 od tega izbranih

Išči

Frekvenca Select at least one value

Št. vrednosti 2 od tega izbranih

Išči

Postavke Select at least one value

Št. vrednosti 27 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 100.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 5.000 vrstic in 200 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 100.000
Kontakt in informacije

Informacije

Enota
% p.a.
Kontaktna oseba
Franc Otoničar
tel: (01) 4719407
e-mail: [email protected]

namestnica
Vesna Nuždić
tel: (01) 4719310
e-mail: [email protected]
Opombe

Opombe

Nov posel je opredeljen kot nov sporazum med gospodinjstvom ali nefinančno družbo in kreditno ali drugo institucijo. Novi sporazumi vključujejo vse finančne pogodbe, katerih pogoji prvič določajo obrestno mero za depozit ali posojilo, in vsa nova pogajanja glede obstoječih depozitov in posojil. Podaljšanje obstoječih pogodb o depozitih in posojilih, ki se izvede samodejno, tj. brez dejavnega posredovanja gospodinjstva ali nefinančne družbe, in pri katerem se ni treba ponovno pogajati o pogodbenih pogojih, vključno z obrestno mero, se ne šteje za nov posel. Efektivna obrestna mera (APRC) je veljavna aktivna obrestna mera, ki zajema vse stroške posojila potrošniku, tj. plačila obresti, in tudi druge sorodne stroške. Zajema celotne stroške posojila potrošniku, kakor so opredeljeni v 22. in 23 členu Zakona o potrošniških kreditih. APRC se določa samo za potrošniške kredite in posojila gospodinjstvom za nakup stanovanj (samostojni podjetniki so izključeni).
Od 30.06.2010 so na voljo tudi podatki za zavarovana posojila (z.posojila = zavarovana posojila).
Metodološka pojasnila se nahajajo v internetni izdaji Biltena BS (od letnika 2007 dalje) v poglavju 2.4 metodoloških opomb. Dostopno na https://www.bsi.si/publikacije/statisticna-porocila/bilten-banke-slovenije