Obrestne mere monetarnih finančnih institucij - obstoječi posli v domači valuti
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z Select at least one value, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu!

Datum Select at least one value

Št. vrednosti 257 od tega izbranih

Išči

Frekvenca Select at least one value

Št. vrednosti 2 od tega izbranih

Išči

Postavke Select at least one value

Št. vrednosti 26 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 100.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 5.000 vrstic in 200 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 100.000
Kontakt in informacije

Informacije

Enota
% p.a.
Kontaktna oseba
Franc Otoničar
tel: (01) 4719407
e-mail: [email protected]

namestnica
Vesna Nuždić
tel: (01) 4719310
e-mail: [email protected]
Opombe

Opombe

Obstoječi posli so opredeljeni kot stanja vseh depozitov strank, tj. gospodinjstev in nefinančnih družb, pri kreditnih institucijah ali drugih MFI, in stanja vseh posojil, ki so jih kreditne institucije odobrile strankam. Obrestna mera za obstoječe posle odraža ponderirano povprečno obrestno mero, ki se uporablja za stanja depozitov ali posojil v ustrezni kategoriji instrumentov v referenčnem časovnem obdobju. Obrestne mere za neporavnane depozite pokrivajo vse depozite, ki jih stranke še niso črpale v vseh obdobjih do vključno datuma poročanja. Obrestne mere za obstoječe posle pokrivajo vsa uporabljena posojila, ki jih stranke še niso odplačale v vseh obdobjih do vključno datuma poročanja, ne pokrivajo pa slabih posojil in posojil za prestrukturiranje dolga po obrestnih merah, ki so pod tržnimi. Statistike obrestnih mer MFI za neporavnane zneske so torej statistike obrestnih mer, ki so dejansko uporabljene za vse odprte depozite in posojila.
Natančnejša metodološka pojasnila se nahajajo v internetni izdaji Biltena BS (od letnika 2007 dalje) v poglavju 2.4 metodoloških opomb. Dostopno na https://www.bsi.si/publikacije/statisticna-porocila/bilten-banke-slovenije