1. Obrestne mere monetarnih finančnih institucij - obstoječi posli v domači valuti

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 04.07.2024

  1. Datum: 2003M01, 2003M02, 2003M03, 2003M04, ..., 2024M05 (257)
  2. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  3. Postavke: Gospodinjstva, vezane vloge, do 2 leti, Gospodinjstva, vezane vloge, nad 2 leti, S.11, vezane vloge, do 2 leti, S.11, vezane vloge, nad 2 leti, ..., S.11, vsa posojila, nad 2L, preostala zapadlost nad 2L, sprememba OM v naslednjih 24M (26)


 2. Obrestne mere monetarnih finančnih institucij - nove vloge v domači valuti

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 04.07.2024

  1. Datum: 2003M01, 2003M02, 2003M03, 2003M04, ..., 2024M05 (257)
  2. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  3. Postavke: Gospodinjstva, vloge čez noč, Gospodinjstva, vezane vloge, do 1 leta, Gospodinjstva, vezane vloge, nad 1 do 2 leti, Gospodinjstva, vezane vloge, nad 2 leti, ..., Repo (11)


 3. Monetarne finančne institucije - obseg novih vlog v domači valuti

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 04.07.2024

  1. Datum: 2003M01, 2003M02, 2003M03, 2003M04, ..., 2024M05 (257)
  2. Frekvenca: Mesečna, (1)
  3. Postavke: Gospodinjstva, vloge čez noč, Gospodinjstva, vezane vloge, do 1 leta, Gospodinjstva, vezane vloge, nad 1 do 2 leti, Gospodinjstva, vezane vloge, nad 2 leti, ..., Repo (11)


 4. Obrestne mere monetarnih finančnih institucij - nova posojila gospodinjstvom v domači valuti

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 04.07.2024

  1. Datum: 2003M01, 2003M02, 2003M03, 2003M04, ..., 2024M05 (257)
  2. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  3. Postavke: Gospodinjstva, okvirna posojila, Gospodinjstva, obrestovana p. po kred.k., Gospodinjstva, potrošniška posojila, variabilna in do 1 leta fiksna OM, Gospodinjstva, potrošniška posojila, fiksna OM nad 1 do 5 let, ..., Gospodinjstva, obnovljena druga posojila, (s.14,s.15) (27)


 5. Monetarne finančne institucije - obseg novih posojil gospodinjstvom v domači valut

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 04.07.2024

  1. Datum: 2003M01, 2003M02, 2003M03, 2003M04, ..., 2024M05 (257)
  2. Frekvenca: Mesečna, (1)
  3. Postavke: Gospodinjstva, okvirna posojila, Gospodinjstva, obrestovana p. po kred.k., Gospodinjstva, potrošniška posojila, variabilna in do 1 leta fiksna OM, Gospodinjstva, potrošniška posojila, fiksna OM nad 1 do 5 let, ..., Gospodinjstva, obnovljena druga posojila, (s.14,s.15) (25)


 6. Obrestne mere monetarnih finančnih institucij - nova posojila nefinančnim družbam v domači valuti

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 04.07.2024

  1. Datum: 2003M01, 2003M02, 2003M03, 2003M04, ..., 2024M05 (257)
  2. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  3. Postavke: S.11, okvirna posojila, S.11, obrestovana p. po kred.k., S.11, posojila do 0,25 mio EUR, var.in fiksna OM do 3 mesece, S.11, posojila do 0,25 mio EUR, fiksna OM nad 3 mesece do 1 leta, ..., S.11, obnovljena posojila, (s.11) (51)


 7. Monetarne finančne institucije - obseg novih posojil nefinančnim družbam v domači valuti

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 04.07.2024

  1. Datum: 2003M01, 2003M02, 2003M03, 2003M04, ..., 2024M05 (257)
  2. Frekvenca: Mesečna, (1)
  3. Postavke: S.11, okvirna posojila, S.11, obrestovana p. po kred.k., S.11, posojila do 0,25 mio EUR, var.in fiksna OM do 3 mesece, S.11, posojila do 0,25 mio EUR, fiksna OM nad 3 mesece do 1 leta, ..., S.11, obnovljena posojila, (s.11) (51)


 8. Obrestne mere monetarnih finančnih institucij - nova posojila nefinančnim družbam po originalni zapadlosti v domači valuti

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 04.07.2024

  1. Datum: 2007M01, 2007M02, 2007M03, 2007M04, ..., 2024M05 (209)
  2. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  3. Postavke: S.11, posojila do 1 mio EUR, orig.ročnost do 1 leto, S.11, posojila do 1 mio EUR, orig.ročnost 1 do 5 let, S.11, posojila do 1 mio EUR, orig.ročnost 5 do 10 let, S.11, posojila do 1 mio EUR, orig.ročnost nad 10 let, ..., S.11, posojila nad 1 mio EUR, orig.ročnost nad 10 let (8)


 9. Monetarne finančne institucije - obseg novih posojil nefinančnim družbam po originalni zapadlosti v domači valuti

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 04.07.2024

  1. Datum: 2007M01, 2007M02, 2007M03, 2007M04, ..., 2024M05 (209)
  2. Frekvenca: Mesečna, (1)
  3. Postavke: S.11, posojila do 1 mio EUR, orig.ročnost do 1 leto, S.11, posojila do 1 mio EUR, orig.ročnost 1 do 5 let, S.11, posojila do 1 mio EUR, orig.ročnost 5 do 10 let, S.11, posojila do 1 mio EUR, orig.ročnost nad 10 let, ..., S.11, posojila nad 1 mio EUR, orig.ročnost nad 10 let (8)


 10. [Arhiv] Povprečne deklarirane obrestne mere bank (tolarska revalorizacijska klavzula) - stare serije do 31.12.2006

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno:

  1. Datum: 31.12.1991, 31.12.1992, 31.12.1993, 31.12.1994, ..., 30.11.2006 (181)
  2. Frekvenca: Letna, Mesečna, (2)
  3. Postavke: 1.01.1.1.1.1 povp OM za posojila za tekoče poslovanje TOM realni podatki realno, 1.01.1.1.1.4 razmik OM za posojila za tekoče poslovanje TOM realni podatki realno, 1.01.1.1.2.1 povp OM za posojila za tekoče poslovanje TOM realni podatki nominalno, 1.08.1.1.1.1 povp OM za potrošniška posojila TOM realni podatki realno, ..., 1.24.1.1.2.1 povp OM za depozite nad 1 letom TOM realni podatki nominalno (28)


 11. [Arhiv] Povprečne deklarirane obrestne mere bank (devizna klavzula) - stare serije do 31.12.2006

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno:

  1. Datum: 31.12.1991, 31.01.1992, 29.02.1992, 31.03.1992, ..., 31.12.2006 (181)
  2. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  3. Postavke: 1.01.2.1.1.1 povp OM za posojila za tekoče poslovanje D realni podatki realno, 1.01.2.1.1.4 razmik OM za posojila za tekoče poslovanje D realni podatki realno, 1.01.2.1.2.1 povp OM za posojila za tekoče poslovanje D realni podatki nominalno, 1.07.2.1.1.1 povp OM za posojila za investicije D realni podatki realno, ..., 1.24.2.1.2.1 povp OM za devizne depozite nad 1 letom D realni podatki nominalno (25)


 12. [Arhiv] Povprečne obrestne mere bank za nova posojila - stare serije do 31.12.2006

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno:

  1. Datum: 31.01.2003, 28.02.2003, 31.03.2003, 30.04.2003, ..., 31.12.2006 (48)
  2. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  3. Postavke: Kratkoročna posojila-potrošniško posojilo prebivalstvu, Kratkoročna posojila za obratna sredstva nefinančnim družbam, Dolgoročna posojila-Potrošniško posojilo prebivalstvu-NOM, Dolgoročna posojila-Potrošniško posojilo prebivalstvu-TOM, ..., Devizna posojila v EUR-dolg.-za investicije v osnovna sredstva (11)


 13. [Arhiv] Povprečne OM bank izračunane iz obrestnih prihodkov in odhodkov (tolarska revalorizacijska klavzula) - stare serije do 31.12.2006

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno:

  1. Datum: 31.03.1997, 30.06.1997, 30.09.1997, 31.12.1997, ..., 31.12.2005 (36)
  2. Frekvenca: Četrtletna, Letna, (2)
  3. Postavke: Povpr. efekt. OM (TOM) za kratkoročna posojila (r), Povpr. efekt. OM (TOM) za kratkoročna posojila (n), Povpr. efekt. OM (TOM) za dolgoročna posojila (r), Povpr. efekt. OM (TOM) za dolgoročna posojila (n), ..., Povpr. efekt. OM (TOM) za vezane vloge nad 1 letom (n) (10)


 14. [Arhiv] Povprečne OM bank izračunane iz obrestnih prihodkov in odhodkov (devizna klavzula) - stare serije do 31.12.2006

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno:

  1. Datum: 31.03.1997, 30.06.1997, 30.09.1997, 31.12.1997, ..., 31.12.2005 (36)
  2. Frekvenca: Četrtletna, Letna, (2)
  3. Postavke: Povpr. efekt. OM (D) za kratkoročna posojila (rD), Povpr. efekt. OM (D) za kratkoročna posojila (n), Povpr. efekt. OM (TOM) za dolgoročna posojila (rD), Povpr. efekt. OM (D) za dolgoročna posojila (n), ..., Povpr. efekt. OM (D) za vezane vloge nad 1 letom (n) (8)