Obrestne mere Banke Slovenije
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z Select at least one value, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu!

Datum Select at least one value

Št. vrednosti 146 od tega izbranih

Išči

Frekvenca Select at least one value

Št. vrednosti 2 od tega izbranih

Išči

Postavke Select at least one value

Št. vrednosti 14 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 100.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 5.000 vrstic in 200 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 100.000
Kontakt in informacije

Informacije

Enota
Različne enote
Kontaktna oseba
Franc Otoničar
tel: (01) 4719407
e-mail: [email protected]

namestnica
Vesna Nuždić
tel: (01) 4719310
e-mail: [email protected]
Opombe

Opombe

Tabela 2.1.: Obrestne mere Banke Slovenije
(podrobna metodologija je prikazana na strani Finančni podatki: Metodologije statističnih časovnih vrst)
Lombardna obrestna mera je obrestna mera za lombardno posojilo, ki je z odprto ponudbo ponujeno bankam in hranilnicam za en delovni dan na podlagi zastavljenih vrednostnih papirjev v višini 110% od zneska posojila.
Repo obrestna mera za začasni odkup tolarskih in deviznih blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju z obveznim povratnim odkupom čez 7 dni je bila do marca 2004 ponderirano povprečje dnevnih repo obrestnih mer(efektivna obrestna mera). Marca 2004 je bil uveden novi 7-dnevni repo, ki se ponuja preko odprte ponudbe. Objavlja se zadnja veljavna obrestna mera.
Obrestna mera obveznih rezerv je obrestna mera, po kateri plača Banka Slovenije bankam, hranilnicam in hranilno kreditnim službam obresti na povprečno stanje poravnalnega računa oz. posebnega računa obveznih rezerv pri Banki Slovenije, največ do višine obveznih rezerv. Obrestna mera obveznih rezerv znaša od oktobra 1991 dalje 1 odstotek letno.
Obrestna mera za depozit čez noč je obrestna mera, po kateri se obrestujejo depoziti, ki jih banke in hranilnice čez noč vežejo pri Banki Slovenije. Dolgoročni depozit pri Banki Slovenije je bil uveden julija 2004. Obrestuje se po spremenljivi obrestni, insicer se mu za dva meseca v naprej določi obr. mera, ki je vezana na veljavno obr. mero 60-dnevnega BZ v tolarjih na zadnji dan pred obračunskim obdobjem, s pribitkom v višini 0,2 odstotne točke. Obresti se obračunavajo in izplačujejo dvomesečno.
Tolarski blagajniški zapisi so imenski vrednostni papirji, ki jih vpisujejo banke in hranilnice za 60 in 270 dni. Banka Slovenije ponuja 60-dnevne tolarske blagajniške zapise preko odprte ponudbe, 270-dnevne je od novembra 2001 do februarja 2004 ponujala preko avkcij, od marca 2004 dalje pa preko zaprte ponudbe. Obrestna mera za navedene blagajniške zapise je nominalno podana, v primeru avkcij gre za efektivno obrestno mero. Od novembra 2004 je ponudba 270-dnevnih tolarskih blagajniških zapisov zamrznjena.
Blagajniški zapis v tujem denarju je prenosljiv, imenski in neserijski vrednostni papir Banke Slovenije. Po stalno odprti ponudbi ga lahko vpisujejo banke (do 3.maja 2000 preko njih tudi druge pravne osebe). Vplača se z diskontom v evrih (do 16.2.1999 v markah) ali ameriških dolarjih (ukinjeni v juniju 2006), ročnost je od 60 do 120 dni.