1. Obrestne mere Banke Slovenije

    Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 11.09.2012 14:15

    1. Datum: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 1994M12 (146)
    2. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
    3. Postavke: Lombardno posojilo (n), OM za REPO posle 7 dni (n), Obvezna rezerva (n), Depozit čez noč (n), ..., Zakonska zamudna OM (n) (14)