1. Terjatve zavarovalnic - mio EUR

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 06.12.2022

  1. Datum: 2016Q1, 2016Q2, 2016Q3, 2016Q4, ..., 2022Q3 (27)
  2. Postavke: Gotovina in vloge, Dolžniški vrednostni papirji, Posojila, Lastniški kapital, ..., Aktiva (12)


 2. Obveznosti zavarovalnic - mio EUR

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 06.12.2022

  1. Datum: 2016Q1, 2016Q2, 2016Q3, 2016Q4, ..., 2022Q3 (27)
  2. Postavke: Izdani dolžniški vrednostni papirji, Prejeta posojila, Lastniški kapital, Tehnične rezervacije življenjskega zavarovanja, ..., Pasiva (9)


 3. Premije, odškodninski zahtevki, provizije - mio EUR

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 03.11.2022

  1. Datum: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. Postavke: Premije, Odškodninski zahtevki, Provizije, (3)