Novoodobreni posli po sektorjih in tipu posla
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z Select at least one value, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu!

Datum Select at least one value

Št. vrednosti 46 od tega izbranih

Išči

Postavke Select at least one value

Št. vrednosti 8 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 100.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 5.000 vrstic in 200 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 100.000
Kontakt in informacije

Informacije

Enota
mio EUR
Kontaktna oseba
Kontaktne osebe
Manca Čižman
e-mail: [email protected]
Aleš Kavrečič
e-mail: [email protected]
Opombe

Opombe

Splošno
Podatki lizing družb temeljijo na podlagi Zakona o Banki Slovenije (Uradno prečiščeno besedilo Uradni list RS, št. 72/2006) in Sklepu o poročanju institucij, ki izvajajo dejavnost najema (lizing družbe) objavljeno v Uradnem listu RS, št. 59/2012. Podatki temeljijo na vzorcu obveznikov poročanja in ne pokrivajo celotnega sektorja leasing dejavnosti. Vzorec obveznikov poročanja se med kvartali lahko spreminja.
Dodatne opombe
Podatki v tabelah vključujejo finančni najem, poslovni najem ter posojila.
Tip posla: opredeljuje ali je bil sklenjen posel s premičnino ali z nepremičnino.
Sektorji: opredelitev na podlagi Standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev, SKIS - ESR 10.
Dejavnost: opredelitev je na podlagi Standardne klasifikacije dejavnosti 2008 (šifrant SKD, Statistični urad RS).
Navodila za izvajanje sklepa o poročanju institucij, ki izvajajo dejavnost najema se nahaja na spletnem mestu https://www.bsi.si/porocanje/porocanje-banki-slovenije/porocila/porocanje-institucij-ki-izvajajo-dejavnost-najema