1. Novoodobreni posli po sektorjih in tipu posla

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 15.05.2024

  1. Datum: 2012Q4, 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, ..., 2024Q1 (46)
  2. Postavke: Nefinančne družbe - Nepremičninski posli, Gospodinjstva - Nepremičninski posli, Drugi sektorji - Nepremičninski posli, Tujina - Nepremičninski posli, ..., Tujina - Premičninski posli (8)


 2. Stanje poslov po sektorjih in tipu posla

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 15.05.2024

  1. Datum: 2012Q4, 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, ..., 2024Q1 (46)
  2. Postavke: Nefinančne družbe - Nepremičninski posli, Gospodinjstva - Nepremičninski posli, Drugi sektorji - Nepremičninski posli, Tujina - Nepremičninski posli, ..., Tujina - Premičninski posli (8)


 3. Novoodobreni posli po ročnosti

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 15.05.2024

  1. Datum: 2012Q4, 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, ..., 2024Q1 (46)
  2. Postavke: Do 1 leta: Nepremičninski posli, 1-5 let: Nepremičninski posli, 5-10 let: Nepremičninski posli, Nad 10 let: Nepremičninski posli, ..., Nad 10 let: Premičninski posli (8)


 4. Stanje poslov po ročnosti

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 15.05.2024

  1. Datum: 2012Q4, 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, ..., 2024Q1 (46)
  2. Postavke: Do 1 leta: Nepremičninski posli, 1-5 let: Nepremičninski posli, 5-10 let: Nepremičninski posli, Nad 10 let: Nepremičninski posli, ..., Nad 10 let: Premičninski posli (8)


 5. Stanje lizinških poslov z NFD po dejavnostih - Nepremičnine

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 15.05.2024

  1. Datum: 2012Q4, 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, ..., 2024Q1 (46)
  2. Postavke: Kmetijstvo in rudarstvo, Predelovalne dejavnosti, Elektrika, plin, voda, Gradbeništvo, ..., Javne storitve (12)


 6. Stanje lizinških poslov z NFD po dejavnostih - Premičnine

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 15.05.2024

  1. Datum: 2012Q4, 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, ..., 2024Q1 (46)
  2. Postavke: Kmetijstvo in rudarstvo, Predelovalne dejavnosti, Elektrika, plin, voda, Gradbeništvo, ..., Javne storitve (12)