Zamude nad 90 dni po dejavnosti podjetij
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z Select at least one value, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu!

Datum Select at least one value

Št. vrednosti 182 od tega izbranih

Išči

Postavke Select at least one value

Št. vrednosti 36 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 100.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 5.000 vrstic in 200 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 100.000
Kontakt in informacije

Informacije

Enota
%, znesek v mio EUR
Kontaktna oseba
Vida Bukatarović
phone: +386 (1) 4719589
e-mail: [email protected]
Opombe

Opombe

Razvrščene terjatve bank, ki so v zamudi več kot 90 dni, se od maja 2012 dalje poročajo po pravilu iz Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij, po katerem zamuda začne teči, ko je presežen prag pomembne kreditne obveznosti v zamudi, tj. ko vsota vseh zapadlih obveznosti dolžnika do banke presega 2% črpane izpostavljenosti do tega dolžnika ali 50.000 EUR, vendar ni manjša kot 200 EUR. Prag pomembne kreditne obveznosti v zamudi se sicer z Delegirano uredbe Komisije (EU) 2018/171, s katero se morajo banke uskladiti najpozneje do konca leta 2020, spreminja.