1. Zamude nad 90 dni po skupinah komitentov

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 18.06.2024

  1. Datum: 2009M03, 2009M04, 2009M05, 2009M06, ..., 2024M04 (182)
  2. Postavke: NFD - Razvrščene terjatve, DFO - Razvrščene terjatve, Gospodinjstva - Razvrščene terjatve, - Obrtniki - Razvrščene terjatve, ..., Skupaj - delež zamud nad 90 dni (30)


 2. Zamude nad 90 dni po dejavnosti podjetij

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 18.06.2024

  1. Datum: 2009M03, 2009M04, 2009M05, 2009M06, ..., 2024M04 (182)
  2. Postavke: Kmetijstvo, gozdarstvo, rib., rud. - Razvrščene terjatve, Predelovalne dejavnosti - Razvrščene terjatve, Elektrika, plin in voda, saniranje ok. - Razvrščene terjatve, Gradbeništvo - Razvrščene terjatve, ..., Javne storitve - Deleži zamud nad 90 dni po dejavnostih (36)


 3. Nedonosne izpostavljenosti

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 18.06.2024

  1. Datum: 2016M10, 2016M11, 2016M12, 2017M01, ..., 2024M04 (91)
  2. Postavke: Podjetja, DFO, Gospodinjstva, Obrtniki, ..., Skupaj (10)