[Arhiv] Obveznosti poslovnih bank do domačih nedenarnih sektorjev - stare serije od 31.01.1991 do 31.03.2006
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z Select at least one value, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu!

Datum Select at least one value

Št. vrednosti 172 od tega izbranih

Išči

Valuta Select at least one value

Št. vrednosti 1 od tega izbranih

Išči

Frekvenca Select at least one value

Št. vrednosti 2 od tega izbranih

Išči

Postavke Select at least one value

Št. vrednosti 76 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 100.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 5.000 vrstic in 200 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 100.000
Kontakt in informacije

Informacije

Enota
Mio tolarjev
Kontaktna oseba
Snježana Del Fabro Delević
tel.:01 4719361
e_mail:Snjezana.Del-Fabro@bsi.si
Opombe

Opombe

Tabela 1.6.: Obveznosti poslovnih bank do domačih nedenarnih sektorjev
(podrobna metodologija je prikazana na strani Finančni podatki: Metodologije statističnih časovnih vrst)
Zaradi postopnega prehoda bank na poročanje po Mednarodnih standardih računovodskega poročanja podatki za januar, februar in marec 2006 niso konsistentni s podatki predhodnih obdobij.
V tabeli so prikazane obveznosti bank iz naslova vlog po sektorjih. Te so v Tabeli 1.4. prikazane v stolpcu
'Skupaj - Obveznosti do nedenarnih sektorjev'. Od 30.4.1999 dalje se pri sektorski razdelitvi gospodarstva
upošteva SKIS, zato:
- Sektor Podjetja in drugi komitenti vsebuje podatke sektorjev Nefinančne družbe in Neprofitni izvajalci
storitev gospodinjstvom po SKIS,
- Sektor Skupaj državni sektor vsebuje podatke celotnega sektorja Država po SKIS.
- Sektor Prebivalstvo vsebuje podatke sektorja Gospodinjstva po SKIS,
- Sektor Druge finančne organizacije vsebuje podatke hranilnic, hranilnokreditnih služb in podatke sektorja
Drugih finančnih institucij po SKIS.