Izbrane obveznosti drugih monetarnih finančnih institucij po sektorjih (Skupaj)
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z Select at least one value, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu!

Datum Select at least one value

Št. vrednosti 234 od tega izbranih

Išči

Valuta Select at least one value

Št. vrednosti 2 od tega izbranih

Išči

Frekvenca Select at least one value

Št. vrednosti 2 od tega izbranih

Išči

Postavke Select at least one value

Št. vrednosti 22 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 100.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 5.000 vrstic in 200 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 100.000
Kontakt in informacije

Informacije

Enota
mio EUR
Kontaktna oseba
Tine Janžek
tel.: (01) 4719356
e-mail: [email protected]

namestnica
Alenka Šteblaj
tel.: (01) 4719382
e-mail: [email protected]
Opombe

Opombe

Tabela 1.6.: Izbrane obveznosti drugih monetarnih finančnih institucij po sektorjih
V tabeli so prikazane obveznosti drugih finančnih institucij iz naslova vlog in vrednostnih papirjev (prikazanih v tabeli 1.4), razčlenjene na domače in tuje sektorje, vrste vlog ter na domačo in tujo valuto.