1. Izbrane obveznosti drugih monetarnih finančnih institucij po sektorjih (Skupaj)

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 27.06.2024

  1. Datum: 2004M12, 2005M01, 2005M02, 2005M03, ..., 2024M05 (234)
  2. Valuta: SIT (TOLAR), EUR (EVRO), (2)
  3. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  4. Postavke: 0.1.1.1.1. Vloge čez noč vseh domačih sektorjev v domači valuti, 0.1.1.1.2.1. Kratkoročne vezane vloge vseh domačih sektorjev v domači valuti, 0.1.1.1.2.2. Dolgoročne vezane vloge vseh domačih sektorjev v domači valuti, 0.1.1.1.3 Vloge na odpoklic vseh domačih sektorjev v domači valuti, ..., 0.2. Obveznosti do vseh tujih sektorjev (22)


 2. Izbrane obveznosti drugih monetarnih finančnih institucij po sektorjih (Denarni sektor S.121, S.122)

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 27.06.2024

  1. Datum: 2004M12, 2005M01, 2005M02, 2005M03, ..., 2024M05 (234)
  2. Valuta: SIT (TOLAR), EUR (EVRO), (2)
  3. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  4. Postavke: 1.1.1.1.1. Vloge čez noč domačih denarnih sektorjev v domači valuti, 1.1.1.1.2.1. Kratkoročne vezane vloge domačih denarnih sektorjev v domači valuti, 1.1.1.1.2.2. Dolgoročne vezane vloge domačih denarnih sektorjev v domači valuti, 1.1.1.1.3 Vloge na odpoklic domačih denarnih sektorjev v domači valuti, ..., 1.2. Obveznosti do tujih denarnih sektorjev (22)


 3. Izbrane obveznosti drugih monetarnih finančnih institucij po sektorjih (Nedenarne fin. inst. S.123, S.124, S.125)

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 27.06.2024

  1. Datum: 2004M12, 2005M01, 2005M02, 2005M03, ..., 2024M05 (234)
  2. Valuta: SIT (TOLAR), EUR (EVRO), (2)
  3. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  4. Postavke: 2.1.1.1.1. Vloge čez noč domačih nedenarnih finančnih institucij v domači valuti, 2.1.1.1.2.1. Kratkoročne vezane vloge domačih nedenarnih finančnih institucij v domači valuti, 2.1.1.1.2.2. Dolgoročne vezane vloge domačih nedenarnih finančnih institucij v domači valuti, 2.1.1.1.3 Vloge na odpoklic domačih nedenarnih finančnih institucij v domači valuti, ..., 2.2. Obveznosti do tujih nedenarnih finančnih institucij (22)


 4. Izbrane obveznosti drugih monetarnih finančnih institucij po sektorjih (Nefinančne družbe S.11)

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 27.06.2024

  1. Datum: 2004M12, 2005M01, 2005M02, 2005M03, ..., 2024M05 (234)
  2. Valuta: SIT (TOLAR), EUR (EVRO), (2)
  3. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  4. Postavke: 3.1.1.1.1. Vloge čez noč domačih nefinančnih družb v domači valuti, 3.1.1.1.2.1. Kratkoročne vezane vloge domačih nefinančnih družb v domači valuti, 3.1.1.1.2.2. Dolgoročne vezane vloge domačih nefinančnih družb v domači valuti, 3.1.1.1.3 Vloge na odpoklic domačih nefinančnih družb v domači valuti, ..., 3.2. Obveznosti do tujih nefinančnih družb (22)


 5. Izbrane obveznosti drugih monetarnih finančnih institucij po sektorjih (Centralna država S.1311)

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 27.06.2024

  1. Datum: 2004M12, 2005M01, 2005M02, 2005M03, ..., 2024M05 (234)
  2. Valuta: SIT (TOLAR), EUR (EVRO), (2)
  3. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  4. Postavke: 4.1.1.1.1. Vloge čez noč domače centralne države v domači valuti, 4.1.1.1.2.1. Kratkoročne vezane vloge domače centralne države v domači valuti, 4.1.1.1.2.2. Dolgoročne vezane vloge domače centralne države v domači valuti, 4.1.1.1.3 Vloge na odpoklic domače centralne države v domači valuti, ..., 4.2. Obveznosti do tuje centralne države (22)


 6. Izbrane obveznosti drugih monetarnih finančnih institucij po sektorjih (Ostali državni sektor S.1312, S.1313, S.1314)

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 27.06.2024

  1. Datum: 2004M12, 2005M01, 2005M02, 2005M03, ..., 2024M05 (234)
  2. Valuta: SIT (TOLAR), EUR (EVRO), (2)
  3. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  4. Postavke: 5.1.1.1.1. Vloge čez noč ostalih domačih državnih sektorjev v domači valuti, 5.1.1.1.2.1. Kratkoročne vezane vloge ostalih domačih državnih sektorjev v domači valuti, 5.1.1.1.2.2. Dolgoročne vezane vloge ostalih domačih državnih sektorjev v domači valuti, 5.1.1.1.3 Vloge na odpoklic ostalih domačih državnih sektorjev v domači valuti, ..., 5.2. Obveznosti do ostalih tujih državnih sektorjev (22)


 7. Izbrane obveznosti drugih monetarnih finančnih institucij po sektorjih (Gospodinjstva in neprofitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva S.14, S.15)

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 27.06.2024

  1. Datum: 2004M12, 2005M01, 2005M02, 2005M03, ..., 2024M05 (234)
  2. Valuta: SIT (TOLAR), EUR (EVRO), (2)
  3. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  4. Postavke: 6.1.1.1.1. Vloge čez noč domačih gospodinjstev in neprofitnih institucij, ki opravljajo storitve za gospodinjstva v domači valuti, 6.1.1.1.2.1. Kratkoročne vezane vloge domačih gospodinjstev in neprofitnih institucij, ki opravljajo storitve za gospodinjstva v domači valuti, 6.1.1.1.2.2. Dolgoročne vezane vloge domačih gospodinjstev in neprofitnih institucij, ki opravljajo storitve za gospodinjstva v domači valuti, 6.1.1.1.3 Vloge na odpoklic domačih gospodinjstev in neprofitnih institucij, ki opravljajo storitve za gospodinjstva v domači valuti, ..., 6.2. Obveznosti do tujih gospodinjstev in neprofitnih institucij, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (22)


 8. [Arhiv] Obveznosti poslovnih bank do domačih nedenarnih sektorjev - stare serije od 31.01.1991 do 31.03.2006

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno:

  1. Datum: 31.12.1991, 31.01.1992, 29.02.1992, 31.03.1992, ..., 31.03.2006 (172)
  2. Valuta: SIT (TOLAR), (1)
  3. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  4. Postavke: 1.3.1.1.X. Tolarske vpogledne vloge, 1.3.1.2.1. 1-30 dni, 1.3.1.2.2. 31-90 dni, 1.3.1.2.3. 91-1 leto, ..., 1.2.X. Obveznosti do prebivalstva (76)


 9. [Arhiv] Obveznosti poslovnih bank do tujine - stare serije od 31.01.1994 do 31.03.2006

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno:

  1. Datum: 31.01.1994, 28.02.1994, 31.03.1994, 30.04.1994, ..., 31.03.2006 (147)
  2. Valuta: SIT (TOLAR), (1)
  3. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  4. Postavke: 1.1.1. Vloge in posojila bank v tolarjih, 1.1.2. Tolarske obveznosti do nedenarnih sektorjev, 1.1.x. Tolarske obveznosti, 1.2.1.1. Vloge, ..., 1.x. Obveznosti do tujine (11)