[Arhiv] Terjatve poslovnih bank do tujine - stare serije od 31.01.1994 do 31.03.2006
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z Select at least one value, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu!

Datum Select at least one value

Št. vrednosti 147 od tega izbranih

Išči

Valuta Select at least one value

Št. vrednosti 1 od tega izbranih

Išči

Frekvenca Select at least one value

Št. vrednosti 2 od tega izbranih

Išči

Postavke Select at least one value

Št. vrednosti 15 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 100.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 5.000 vrstic in 200 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 100.000
Kontakt in informacije

Informacije

Enota
Mio tolarjev
Kontaktna oseba
Snježana Del Fabro Delević
tel.:01 4719361
e_mail:[email protected]
Opombe

Opombe

Tabela 1.7.: Terjatve poslovnih bank do tujine
(podrobna metodologija je prikazana na strani Finančni podatki: Metodologije statističnih časovnih vrst)
Zaradi postopnega prehoda bank na poročanje po Mednarodnih standardih računovodskega poročanja podatki za januar, februar in marec 2006 niso konsistentni s podatki predhodnih obdobij.
Tabela prikazuje razčlenitev terjatev bank do nerezidentov glede na valuto na del, ki se v knjigah bank
izkazuje samo v domači valuti in del, ki se v knjigah bank izkazuje v tujih valutah. Te so v Tabeli 1.4.
prikazane v stolpcu 'Skupaj - tuja aktiva'.
Februarja 2003 je bila postavka Vloge zmanjšana za imetja iz naslova swap poslov domačih bank s centralno
banko, za obdobje od aprila 2000 dalje. (Podrobneje o tem v opombah za tabelo 1.3. Reodkup). Temu
ustrezno so se zmanjšale Terjatve do tujine skupaj.