1. Izbrane terjatve drugih monetarnih finančnih institucij po sektorjih (Skupaj)

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 27.06.2024

  1. Datum: 2004M12, 2005M01, 2005M02, 2005M03, ..., 2024M05 (234)
  2. Valuta: SIT (TOLAR), EUR (EVRO), (2)
  3. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  4. Postavke: 0.1.1.1.1. Terjatve do vseh domačih sektorjev (domača aktiva) v domači valuti, 0.1.1.1.2. Terjatve do vseh domačih sektorjev (domača aktiva) v tuji valuti, 0.1.1.2.1. Potrošniška posojila vseh domačih sektorjev, 0.1.1.2.1.1. Potrošniška posojila vseh domačih sektorjev v domači valuti, ..., 0.2. Skupaj terjatve do vseh tujih sektorjev (tuja aktiva) (30)


 2. Izbrane terjatve drugih monetarnih finančnih institucij po sektorjih (Denarni sektor S.121, S.122)

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 27.06.2024

  1. Datum: 2004M12, 2005M01, 2005M02, 2005M03, ..., 2024M05 (234)
  2. Valuta: SIT (TOLAR), EUR (EVRO), (2)
  3. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  4. Postavke: 1.1.1.1.1. Terjatve do domačih denarnih sektorjev (domača aktiva) v domači valuti, 1.1.1.1.2. Terjatve do domačih denarnih sektorjev (domača aktiva) v tuji valuti, 1.1.1.2.1. Potrošniška posojila domačih denarnih sektorjev, 1.1.1.2.1.1. Potrošniška posojila domačih denarnih sektorjev v domači valuti, ..., 1.2. Skupaj terjatve do tujih denarnih sektorjev (tuja aktiva) (30)


 3. Izbrane terjatve drugih monetarnih finančnih institucij po sektorjih (Nedenarne fin. inst. S.123, S.124, S.125)

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 27.06.2024

  1. Datum: 2004M12, 2005M01, 2005M02, 2005M03, ..., 2024M05 (234)
  2. Valuta: SIT (TOLAR), EUR (EVRO), (2)
  3. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  4. Postavke: 2.1.1.1.1. Terjatve do domačih nedenarnih finančnih institucij (domača aktiva) v domači valuti, 2.1.1.1.2. Terjatve do domačih nedenarnih finančnih institucij (domača aktiva) v tuji valuti, 2.1.1.2.1. Potrošniška posojila domačih nedenarnih finančnih institucij, 2.1.1.2.1.1. Potrošniška posojila domačih nedenarnih finančnih institucij v domači valuti, ..., 2.2. Skupaj terjatve do tujih nedenarnih finančnih institucij (tuja aktiva) (30)


 4. Izbrane terjatve drugih monetarnih finančnih institucij po sektorjih (Nefinančne družbe S.11)

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 27.06.2024

  1. Datum: 2004M12, 2005M01, 2005M02, 2005M03, ..., 2024M05 (234)
  2. Valuta: SIT (TOLAR), EUR (EVRO), (2)
  3. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  4. Postavke: 3.1.1.1.1. Terjatve do domačih nefinančnih družb (domača aktiva) v domači valuti, 3.1.1.1.2. Terjatve do domačih nefinančnih družb (domača aktiva) v tuji valuti, 3.1.1.2.1. Potrošniška posojila domačih nefinančnih družb, 3.1.1.2.1.1. Potrošniška posojila domačih nefinančnih družb v domači valuti, ..., 3.2. Skupaj terjatve do tujih nefinančnih družb (tuja aktiva) (30)


 5. Izbrane terjatve drugih monetarnih finančnih institucij po sektorjih (Centralna država S.1311)

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 27.06.2024

  1. Datum: 2004M12, 2005M01, 2005M02, 2005M03, ..., 2024M05 (234)
  2. Valuta: SIT (TOLAR), EUR (EVRO), (2)
  3. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  4. Postavke: 4.1.1.1.1. Terjatve do domače centralne države (domača aktiva) v domači valuti, 4.1.1.1.2. Terjatve do domače centralne države (domača aktiva) v tuji valuti, 4.1.1.2.1. Potrošniška posojila domače centralne države, 4.1.1.2.1.1. Potrošniška posojila domače centralne države v domači valuti, ..., 4.2. Skupaj terjatve do tuje centralne države (tuja aktiva) (30)


 6. Izbrane terjatve drugih monetarnih finančnih institucij po sektorjih (Ostali državni sektor S.1312, S.1313, S.1314)

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 27.06.2024

  1. Datum: 2004M12, 2005M01, 2005M02, 2005M03, ..., 2024M05 (234)
  2. Valuta: SIT (TOLAR), EUR (EVRO), (2)
  3. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  4. Postavke: 5.1.1.1.1. Terjatve do ostalih domačih državnih sektorjev (domača aktiva) v domači valuti, 5.1.1.1.2. Terjatve do ostalih domačih državnih sektorjev (domača aktiva) v tuji valuti, 5.1.1.2.1. Potrošniška posojila ostalih domačih državnih sektorjev, 5.1.1.2.1.1. Potrošniška posojila ostalih domačih državnih sektorjev v domači valuti, ..., 5.2. Skupaj terjatve do ostalih tujih državnih sektorjev (tuja aktiva) (30)


 7. Izbrane terjatve drugih monetarnih finančnih institucij po sektorjih (Gospodinjstva in neprofitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva S.14, S.15)

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 27.06.2024

  1. Datum: 2004M12, 2005M01, 2005M02, 2005M03, ..., 2024M05 (234)
  2. Valuta: SIT (TOLAR), EUR (EVRO), (2)
  3. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  4. Postavke: 6.1.1.1.1. Terjatve do domačih gospodinjstev in neprofitnih institucij, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (domača aktiva) v domači valuti, 6.1.1.1.2. Terjatve do domačih gospodinjstev in neprofitnih institucij, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (domača aktiva) v tuji valuti, 6.1.1.2.1. Potrošniška posojila domačih gospodinjstev in neprofitnih institucij, ki opravljajo storitve za gospodinjstva, 6.1.1.2.1.1. Potrošniška posojila domačih gospodinjstev in neprofitnih institucij, ki opravljajo storitve za gospodinjstva v domači valuti, ..., 6.2. Skupaj terjatve do tujih gospodinjstev in neprofitnih institucij, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (tuja aktiva) (30)


 8. [Arhiv] Terjatve poslovnih bank do domačih nedenarnih sektorjev - stare serije od 31.01.1991 do 31.03.2006

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno:

  1. Datum: 31.12.1991, 31.01.1992, 29.02.1992, 31.03.1992, ..., 31.03.2006 (172)
  2. Valuta: SIT (TOLAR), (1)
  3. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  4. Postavke: 1.0.1.1.1. Okvirna itd., 1.0.1.1.2. Kratkoročna, 1.0.1.1.3. Dolgoročna, 1.0.1.1.X. Tolarska posojila, ..., 1.5.X. Terjatve do drugih finančnih organizacij (81)


 9. [Arhiv] Terjatve poslovnih bank do tujine - stare serije od 31.01.1994 do 31.03.2006

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno:

  1. Datum: 31.01.1994, 28.02.1994, 31.03.1994, 30.04.1994, ..., 31.03.2006 (147)
  2. Valuta: SIT (TOLAR), (1)
  3. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  4. Postavke: 1.1.1.1. Vloge, 1.1.1.2. Kratkoročna posojila, 1.1.1.X Tolarske terjatve do bank, 1.1.2.X Tolarske terjatve do nedenarnih sektorjev, ..., 1.X Terjatve do tujine (15)