Izkaz poslovnega izida bank
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z Select at least one value, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu!

Datum Select at least one value

Št. vrednosti 365 od tega izbranih

Išči

Postavke Select at least one value

Št. vrednosti 5 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 100.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 5.000 vrstic in 200 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 100.000
Kontakt in informacije

Informacije

Enota
mio EUR
Kontaktna oseba
Franc Remšak
phone: +386 (1) 4719594
e-mail: [email protected]
namestnica
Jager Romana
phone: +386 (1) 4719587
e-mail: [email protected]
Opombe

Opombe

Tabela 1.2.: Izkaz poslovnega izida bank
Tabela prikazuje glavne agregatne kategorije izkaza poslovnega izida, ki so skladne z veljavno metodologijo rekapitulacije izkaza vseobsegajočega donosa. V zajem podatkov so vključene vse aktivne banke, hranilnice in bančne podružnice.