1. Izkaz poslovnega izida bank

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 18.06.2024

  1. Datum: 1993M12, 1994M01, 1994M02, 1994M03, ..., 2024M04 (365)
  2. Postavke: I. Čiste obresti, II. Čisti neobrestni prihodki, III. Bruto dohodek, IV. Neto oslabitve in rezervacije, Dobiček/izguba iz rednega in ustavljenega poslovanja (pred obdavčitvijo) (5)


 2. Bilanca stanja bank

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 18.06.2024

  1. Datum: 1993M12, 1994M01, 1994M02, 1994M03, ..., 2024M04 (365)
  2. Postavke: Bilančna vsota bank, Krediti nebančnemu sektorju, brez namena za trgovanje, Krediti nefinančnim družbam, brez namena za trgovanje, Krediti gospodinjstvom, brez namena za trgovanje, ..., Potrošniški krediti gospodinjstvom po odplačni vrednosti (12)