Bilanca drugih monetarnih finančnih institucij - aktiva
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z Select at least one value, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu!

Datum Select at least one value

Št. vrednosti 234 od tega izbranih

Išči

Valuta Select at least one value

Št. vrednosti 2 od tega izbranih

Išči

Frekvenca Select at least one value

Št. vrednosti 2 od tega izbranih

Išči

Postavke Select at least one value

Št. vrednosti 20 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 100.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 5.000 vrstic in 200 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 100.000
Kontakt in informacije

Informacije

Enota
mio EUR
Kontaktna oseba
Tine Janžek
tel.: (01) 4719356
e-mail: [email protected]

namestnica
Alenka Šteblaj
tel.: (01) 4719382
e-mail: [email protected]
Opombe

Opombe

Tabela 1.4.: Bilanca drugih monetarnih finančnih institucij
Tabela prikazuje agregatno bilanco stanja drugih monetarnih finančnih institucij, to je bank, hranilnic, HKS in skladov denarnega trga, ob koncu meseca.
Podrobnejši pregled terjatev in obveznosti drugih MFI do posameznih domačih in tujih sektorjev je prikazan v tabelah 1.5. in 1.6.