1. Bilanca drugih monetarnih finančnih institucij - aktiva

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 27.06.2024

  1. Datum: 2004M12, 2005M01, 2005M02, 2005M03, ..., 2024M05 (234)
  2. Valuta: SIT (TOLAR), EUR (EVRO), (2)
  3. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  4. Postavke: 1.1.1. Gotovina pri Banki Slovenije, 1.1.2. Računi in vloge pri Banki Slovenije, druge terjatve, 1.1.3. Vrednostni papirji Banke Slovenije, 1.2.1. Posojila drugih domačih MFI, ..., 0. Aktiva (20)


 2. Bilanca drugih monetarnih finančnih institucij - pasiva

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 27.06.2024

  1. Datum: 2004M12, 2005M01, 2005M02, 2005M03, ..., 2024M05 (234)
  2. Valuta: SIT (TOLAR), EUR (EVRO), (2)
  3. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  4. Postavke: 1.1.1. Vloge, prejeta posojila od Banke Slovenije, 1.1.2. Vloge, prejeta posojila od drugih domačih MFI, 1.1.3. Izdani dolžniški vrednostni papirji domačih denarnih sektorjev, 1.2.1.1. Vloge čez noč domačih nedenarnih sektorjev v domači valuti, ..., 0. Pasiva (17)


 3. [Arhiv] Bilanca poslovnih bank

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno:

  1. Datum: 31.12.1991, 31.01.1992, 29.02.1992, 31.03.1992, ..., 31.03.2006 (172)
  2. Valuta: SIT (TOLAR), (1)
  3. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  4. Postavke: 1.1.1.1.1.X. Blagajna, 1.1.1.1.2.X. Žiro računi in računi obveznih rezerv, 1.1.1.2.1.X. Vloge, posojila itd., 1.1.1.2.2.X. Vrednostni papirji BS, ..., 1.2.X. Pasiva (42)


 4. [Arhiv] Bilanca drugih monetarnih finančnih institucij - aktiva (ocene od jan. 1994 nov. 2004)

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno:

  1. Datum: 31.01.1994, 28.02.1994, 31.03.1994, 30.04.1994, ..., 30.11.2004 (131)
  2. Valuta: SIT (TOLAR), (1)
  3. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  4. Postavke: 1.1.1. Gotovina, 1.1.2. Računi in vloge pri BS, 1.1.3. Vrednostni papirji BS, 1.2.1. Posojila, ..., 0. Aktiva (20)


 5. [Arhiv] Bilanca drugih monetarnih finančnih institucij - pasiva (ocene od jan. 1994 do nov. 2004)

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno:

  1. Datum: 31.01.1994, 28.02.1994, 31.03.1994, 30.04.1994, ..., 30.11.2004 (130)
  2. Valuta: SIT (TOLAR), (1)
  3. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  4. Postavke: 1.1.1. Vloge, prejeta posojila od BS, 1.1.2. Vloge, prejeta posojila od drugih MFI, 1.1.3. Izdani dolžniški vrednostni papirji, 1.2.1.1. Čez noč, ..., 0. Pasiva (17)


 6. [Arhiv] Bilanca poslovnih bank - stare serije od 31.01.1991 do 31.03.2006

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno:

  1. Datum: 31.12.1991, 31.01.1992, 29.02.1992, 31.03.1992, ..., 31.03.2006 (172)
  2. Valuta: SIT (TOLAR), (1)
  3. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  4. Postavke: 1.1.1.1.1.X. Blagajna, 1.1.1.1.2.X. Žiro računi in računi obveznih rezerv, 1.1.1.2.1.X. Vloge, posojila itd., 1.1.1.2.2.X. Vrednostni papirji BS, ..., 1.2.X. Pasiva (42)