[Arhiv] Bilanca Banke Slovenije - stare serije od 31.01.1991 do 31.12.2006
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z Select at least one value, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu!

Datum Select at least one value

Št. vrednosti 181 od tega izbranih

Išči

Valuta Select at least one value

Št. vrednosti 1 od tega izbranih

Išči

Frekvenca Select at least one value

Št. vrednosti 2 od tega izbranih

Išči

Postavke Select at least one value

Št. vrednosti 42 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 100.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 5.000 vrstic in 200 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 100.000
Kontakt in informacije

Informacije

Enota
Mio tolarjev
Kontaktna oseba
Snježana Del Fabro Delević
tel.:01 4719361
e_mail:[email protected]
Opombe

Opombe

Tabela 1.3.: Bilanca Banke Slovenije
(podrobna metodologija je prikazana na strani Finančni podatki: Metodologije statističnih časovnih vrst)
Tabela prikazuje bilanco stanja Banke Slovenije ob koncu meseca.
Od februarja 2003 tabela 1.3. zaradi uskladitve statističnih evidenc s knjigovodskimi ne prikazuje več kategorije Mednarodnih denarnih rezerv, ki se nahaja v tabelah 1.9. in 3.12.
Zaradi revizije časovnih vrst aprila 2005 je prišlo do sprememb pri postavkah Vloge podjetij in Vloge drugih
finančnih organizacij za obdobje od februarja 1998 dalje. Postavka Vloge drugih domačih komitentov, ki
predstavlja vsoto omenjenih dveh pa ostaja nespremenjena.