Bilanca Banke Slovenije - Instrumenti - Aktiva - mio EUR
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z Select at least one value, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu!

Datum Select at least one value

Št. vrednosti 209 od tega izbranih

Išči

Postavke Select at least one value

Št. vrednosti 15 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 100.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 5.000 vrstic in 200 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 100.000
Kontakt in informacije

Informacije

Enota
mio EUR
Kontaktna oseba
Renata Progar Zupan
tel.: (01) 4719304
e-mail: [email protected]

namestnik:
Tine Janžek
tel.: (01) 4719356
e-mail: [email protected]
Opombe

Opombe

Tabela prikazuje podatke bilance stanja Banke Slovenije razčlenjene po instrumentih denarne politike. Tabela je sestavljena
po računovodskih pravilih ECB in se razlikuje od Tabele 1.3.: Bilanca Banke, ki sledi statistični metodologiji ECB.