Bilanca Banke Slovenije - aktiva
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z Select at least one value, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu!

Datum Select at least one value

Št. vrednosti 234 od tega izbranih

Išči

Valuta Select at least one value

Št. vrednosti 2 od tega izbranih

Išči

Frekvenca Select at least one value

Št. vrednosti 2 od tega izbranih

Išči

Postavke Select at least one value

Št. vrednosti 14 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 100.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 5.000 vrstic in 200 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 100.000
Kontakt in informacije

Informacije

Enota
mio EUR
Kontaktna oseba
Tine Janžek
tel.: (01) 4719356
e-mail: [email protected]

namestnica
Alenka Šteblaj
tel.: (01) 4719382
e-mail: [email protected]
Opombe

Opombe

Tabela 1.3.: Bilanca Banke Slovenije
Tabela prikazuje bilanco stanja Banke Slovenije ob koncu meseca v skladu z metodologijo ECB.
Po metodologiji ECB postavka Bankovci in kovanci zajema tudi podatek kovancev v obtoku (ki so dejanska obveznost centralne države), izključuje pa podatek izdanih plačilnih bonov, ki so vključeni pod ostalo pasivo.
Postavka Bankovci in kovanci je za serije po 1. januarju 2007 izračunana na osnovi mehanizma kapitalskega ključa (capital share mechanism - CSM), ki razdeljuje celoten znesek izdanih bankovcev v EMU med posamezne nacionalne centralne banke držav članic glede na njihov delež v kapitalu ECB (na ECB odpade 8%-ni delež izdaje bankovcev). K bankovcem so prišteti še kovanci.