1. Bilanca Banke Slovenije - aktiva

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 27.06.2024

  1. Datum: 2004M12, 2005M01, 2005M02, 2005M03, ..., 2024M05 (234)
  2. Valuta: SIT (TOLAR), EUR (EVRO), (2)
  3. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  4. Postavke: 1.1. Zlato, 1.2. Terjatve do MDS, 1.3. Tuja gotovina, 1.4. Posojila, terjatve iz danih vlog do tujih sektorjev, ..., 0. Aktiva (14)


 2. Bilanca Banke Slovenije - pasiva

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 27.06.2024

  1. Datum: 2004M12, 2005M01, 2005M02, 2005M03, ..., 2024M05 (234)
  2. Valuta: SIT (TOLAR), EUR (EVRO), (2)
  3. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  4. Postavke: 1. Bankovci in kovanci (po 1.1.2007 ključ ECB), 2.1.1.1.1. Vloge čez noč domačih drugih MFI v domači valuti, 2.1.1.1.2. Vezane vloge domačih drugih MFI v domači valuti, 2.1.1.2. Vloge domačih drugih MFI v tuji valuti, ..., 0. Pasiva (19)


 3. Bilanca Banke Slovenije - Instrumenti - Aktiva - mio EUR

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 27.06.2024

  1. Datum: 2007M01, 2007M02, 2007M03, 2007M04, ..., 2024M05 (209)
  2. Postavke: 1. Skupaj aktiva, 1.1. Zlato in terjatve v zlatu, 1.2. Terjatve do nerezidentov euro območja, 1.3. Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti, ..., 1.9. Druge terjatve (15)


 4. Bilanca Banke Slovenije - Instrumenti - Pasiva - mio EUR

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 27.06.2024

  1. Datum: 2007M01, 2007M02, 2007M03, 2007M04, ..., 2024M05 (209)
  2. Postavke: 1. Skupaj obveznosti, 1.1. Bankovci v obtoku, 1.2. Obveznosti do nerezidentov euro območja, 1.3. Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti, ..., 1.9. Druge obveznosti (15)


 5. [Arhiv] Bilanca Banke Slovenije - aktiva (ocene jan. 1994 do nov. 2004)

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno:

  1. Datum: 31.01.1994, 28.02.1994, 31.03.1994, 30.04.1994, ..., 30.11.2004 (131)
  2. Valuta: SIT (TOLAR), (1)
  3. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  4. Postavke: 1.1. Zlato, 1.2. Terjatve do MDS, 1.3. Tuja gotovina, 1.4. Posojila, terjatve iz danih vlog, ..., 0. Aktiva (14)


 6. [Arhiv] Bilanca Banke Slovenije - pasiva (ocene od jan. 1994 do nov. 2004)

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno:

  1. Datum: 31.01.1994, 28.02.1994, 31.03.1994, 30.04.1994, ..., 30.11.2004 (131)
  2. Valuta: SIT (TOLAR), (1)
  3. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  4. Postavke: 1. Bankovci in kovanci, 2.1.1.1.1. Čez noč, 2.1.1.1.2. Vezane vloge, 2.1.1.2. V tuji valuti, ..., 0. Pasiva (19)


 7. [Arhiv] Bilanca Banke Slovenije - stare serije od 31.01.1991 do 31.12.2006

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno:

  1. Datum: 31.12.1991, 31.01.1992, 29.02.1992, 31.03.1992, ..., 31.12.2006 (181)
  2. Valuta: SIT (TOLAR), (1)
  3. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  4. Postavke: 1.1.1.1.1. Zlato, 1.1.1.1.2. Rezervna pozicija pri MDS, 1.1.1.1.3. SDR, 1.1.1.1.4. Tuja gotovina, ..., 1.2.X Pasiva (42)