[Arhiv] Denarni pregled- konsolidirana bilanca denarnega sistema
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z Select at least one value, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu!

Datum Select at least one value

Št. vrednosti 172 od tega izbranih

Išči

Valuta Select at least one value

Št. vrednosti 1 od tega izbranih

Išči

Frekvenca Select at least one value

Št. vrednosti 2 od tega izbranih

Išči

Postavke Select at least one value

Št. vrednosti 36 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 100.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 5.000 vrstic in 200 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 100.000
Kontakt in informacije

Informacije

Enota
Mio tolarjev
Kontaktna oseba
Snježana Del Fabro Delević
tel.:01 4719361
e_mail:[email protected]
Opombe

Opombe

Tabela 1.2.: Denarni pregled - konsolidirana bilanca denarnega sistema
(podrobna metodologija je prikazana na strani Finančni podatki: Metodologije statističnih časovnih vrst)
Zaradi postopnega prehoda bank na poročanje po Mednarodnih standardih računovodskega poročanja podatki za januar, februar in marec 2006 niso konsistentni s podatki predhodnih obdobij.
Tabela prikazuje skupno (konsolidirano) bilanco stanja Banke Slovenije in bank ob koncu meseca. Bilanca
bank je agregatna bilanca stanja končnih mesečnih knjigovodskih podatkov bank.
V tabeli velja od 30.4.1999 dalje v skladu s SKIS, da postavke terjatev ali obveznosti do Republiškega
proračuna pomenijo terjatve ali obveznosti do Enot centralne ravni države. Analogno velja, da Državni
sektor pomeni Državo v celoti, Drugi državni sektor pomeni Enote lokalne ravni države in Sklade
socialnega zavarovanja skupaj, Podjetja pomenijo Nefinančne družbe in Neprofitne izvajalce storitev
skupaj ter Prebivalstvo pomeni Gospodinjstva.
Od vključno 31. julija 1996 se med podatke bank ne vključujejo več podatki Komercialne banke Triglav.
Zaradi sprememb v tabelah 1.3. in 1.4. od aprila 2000 dalje, sta bili februarja 2003 spremenjeni postavki
Tuja aktiva/Banka Slovenije in Tuja aktiva/Poslovne banke.