1. Konsolidirana bilanca monetarnih finančnih institucij - aktiva

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 27.06.2024

  1. Datum: 2004M12, 2005M01, 2005M02, 2005M03, ..., 2024M05 (234)
  2. Valuta: SIT (TOLAR), EUR (EVRO), (2)
  3. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  4. Postavke: 1.1. Terjatve Banke Slovenije do tujih sektorjev (tuja aktiva), 1.2. Terjatve drugih MFI do tujih sektorjev (tuja aktiva), 1. Terjatve do tujih sektorjev (tuja aktiva), 2.1. Terjatve Banke Slovenije do centralne države, ..., 0. Aktiva (18)


 2. Konsolidirana bilanca monetarnih finančnih institucij - pasiva

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno: 27.06.2024

  1. Datum: 2004M12, 2005M01, 2005M02, 2005M03, ..., 2024M05 (234)
  2. Valuta: SIT (TOLAR), EUR (EVRO), (2)
  3. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  4. Postavke: 1.1. Obveznosti Banke Slovenije do tujih sektorjev (tuja pasiva), 1.2. Obveznosti drugih MFI do tujih sektorjev (tuja pasiva), 1. Obveznosti do tujih sektorjev (tuja pasiva), 2.1.1.1.1. Bankovci in kovanci (po 1.1.2007 ključ ECB), ..., 0. Pasiva (19)


 3. [Arhiv] Konsolidirana bilanca monetarnih finančnih institucij - aktiva (ocene jan. 1994 do nov. 2004)

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno:

  1. Datum: 31.01.1994, 28.02.1994, 31.03.1994, 30.04.1994, ..., 30.11.2004 (131)
  2. Valuta: SIT (TOLAR), (1)
  3. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  4. Postavke: 1.1. Terjatve Banke Slovenije, 1.2. Terjatve drugih MFI, 1. Terjatve do tujih sektorjev (tuja aktiva), 2.1. Terjatve BS do centralne države, ..., 0. Aktiva (18)


 4. [Arhiv] Konsolidirana bilanca monetarnih finančnih institucij - pasiva (ocene od jan. 1994 do nov. 2004)

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno:

  1. Datum: 31.01.1994, 28.02.1994, 31.03.1994, 30.04.1994, ..., 30.11.2004 (131)
  2. Valuta: SIT (TOLAR), (1)
  3. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  4. Postavke: 1.1. Obveznosti Banke Slovenije, 1.2. Obveznosti drugih MFI, 1. Obveznosti do tujih sektorjev (tuja pasiva), 2.1.1.1.1. Bankovci in kovanci, ..., 0. Pasiva (19)


 5. [Arhiv] Denarni pregled- konsolidirana bilanca denarnega sistema

  Izberi podatke Shrani celotno tabelo v px format Predogled tabele Spremenjeno:

  1. Datum: 31.12.1991, 31.01.1992, 29.02.1992, 31.03.1992, ..., 31.03.2006 (172)
  2. Valuta: SIT (TOLAR), (1)
  3. Frekvenca: Mesečna, Letna, (2)
  4. Postavke: 1.1.1.1. Banka Slovenije, 1.1.1.2. Poslovne banke, 1.1.1.X Tuja aktiva, 1.1.2.1.X Terjatve BS do republiškega proračuna, ..., 1.2.X Pasiva (36)