[Arhiv] Denarni agregati - stare serije od 31.01.1994 do 31.12.2006
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z Select at least one value, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu!

Datum Select at least one value

Št. vrednosti 156 od tega izbranih

Išči

Valuta Select at least one value

Št. vrednosti 1 od tega izbranih

Išči

Frekvenca Select at least one value

Št. vrednosti 2 od tega izbranih

Išči

Postavke Select at least one value

Št. vrednosti 7 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 100.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 5.000 vrstic in 200 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 100.000
Kontakt in informacije

Informacije

Enota
Mio tolarjev
Kontaktna oseba
Snježana Del Fabro Delević
tel.:01 4719361
e_mail:Snjezana.Del-Fabro@bsi.si
Opombe

Opombe

Tabela 1.1.: Denarni agregati
(podrobna metodologija je prikazana na strani Finančni podatki: Metodologije statističnih časovnih vrst)
Zaradi postopnega prehoda bank na poročanje po Mednarodnih standardih računovodskega poročanja podatki za januar, februar in marec 2006 niso konsistentni s podatki predhodnih obdobij.
Tabela prikazuje končna mesečna stanja primarnega denarja, glavnih denarnih agregatov izračunanih po
nacionalni definiciji in končna mesečna stanja harmoniziranih denarnih agregatov, izračunana po definiciji
Evropske centralne banke (v nadaljevanju ECB).
Harmonizirani denarni agregati so opredeljeni takole:
- HM1 vsebuje gotovino v obtoku in vpogledne vloge, tako tolarske kot tudi v tuji valuti,
- HM2 poleg HM1 vključuje vloge z dogovorjeno zapadlostjo do 2 let in vloge na odpoklic do 3
mesecev, tako tolarske kot tudi v tuji valuti,
- HM3 vključuje HM2, repo ter dolžniške vrednostne papirje z zapadlostjo do 2 leti, poleg tolarskih
tudi v tuji valuti.
Podatki HM2 in HM3 za obdobje pred julijem 2002 so zaradi nerazpoložljivosti nekaterih knjigovodskih razčlenitev
delno izračunani na podlagi ocene.