Denarni agregati
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z Select at least one value, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu!

Datum Select at least one value

Št. vrednosti 236 od tega izbranih

Išči

Valuta Select at least one value

Št. vrednosti 2 od tega izbranih

Išči

Frekvenca Select at least one value

Št. vrednosti 2 od tega izbranih

Išči

Postavke Select at least one value

Št. vrednosti 7 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 100.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 5.000 vrstic in 200 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 100.000
Kontakt in informacije

Informacije

Enota
mio EUR
Kontaktna oseba
Tine Janžek
tel.: (01) 4719356
e-mail: tine.janzek@bsi.si

namestnica
Alenka Šteblaj
tel.: (01) 4719382
e-mail: alenka.steblaj@bsi.si
Opombe

Opombe

Podatek agregat M1 (stolpec 1) je bil marca 2007 popravljen za serijo dec.2004-dec.2006.Tabela prikazuje končna mesečna stanja denarnih agregatov, izračunanih po opredelitvi ECB. Postavka Gotovina v obtoku je izračunana na osnovi mehanizma kapitalskega ključa (capital share mechanism - CSM), ki razdeljuje celoten znesek izdanih bankovcev v EMU med posamezne nacionalne centralne banke držav članic glede na njihov delež v kapitalu ECB (na ECB odpade 8%-ni delež izdaje bankovcev). K bankovcem so prišteti še kovanci (ki so dejanska obveznost centralne države). Znesek gotovine (bankovci in kovanci) je zmanjšan za stanja gotovine v blagajnah MFI.Prispevek Slovenije k denarnim agregatom EMU ne predstavlja denarnih agregatov Slovenije. V celotnem izračunu prispevka Slovenije k denarnim agregatom EMU so upoštevane obveznosti do ustreznih sektorjev vseh držav EMU. Zaradi konsolidacije znotraj sektorja MFI na ravni držav EMU lahko pride do situacije, ko je agregat M3 manjši od agregata M2.